Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte ve školním roce 2011 – 2012!!!

Prázdniny jsou na konci, snad jste si v jejich průběhu odpočinuli a nabrali sil do nového školního roku.

Na škole v době prázdnin panoval čilý pracovní ruch. Byla vyměněna okna v části pavilonu školní družiny, tělocvičen a kanceláří školy. Pokračovala rekonstrukce ležatého potrubí, byly vybudovány rozvody teplé vody do zbývajících tříd pavilonu školní družiny a 2. stupně, což bylo spojeno s rekonstrukcí hygienických koutů v těchto třídách. V některých třídách a ve školní jídelně se nově malovalo, v dalších učebnách a ostatních prostorách školy byly malby opraveny. Rozšířili jsme počet tříd, ve kterých je možné využívat interaktivní tabule a moderní audiovizuální techniku.

V tomto školním roce se již všechny ročníky budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“. Jako každý rok bude i letos ve 4. a 5. ročníku jedna třída, tzv. sportovní přípravka, kam jsou vybíráni žáci na základě výsledků sportovních testů. Většina z nich si pak v 6.-9. ročníku vybere sportovní přípravu jako volitelný předmět a pokračuje ve třídě s vyšší dotací hodin tělesné výchovy. Po škole pak dochází na volejbalové tréninky. Nejen pro ně, ale i pro ostatní žáky školy, máme připravené další akce a aktivity.

Více základních informací k plánovaným akcím a organizaci školního roku se dozvíte v tomto Školáčku.

Přeji všem kolegyním a kolegům hodné a zvídavé žáky, všem žákům vstřícné a spravedlivé vyučující. Mnoho zdaru přeji především našim prvňáčkům a také „deváťákům“, před kterými stojí náročná životní volba – volba střední školy. Všem rodičům, zákonným zástupcům přeji hodné a úspěšné děti a spokojenost s naší školou a poskytovanými službami.

Naším cílem je nabízet žákům kvalitní vzdělání v příjemném a zdravém prostředí.

Mgr. Petr Ročňák v.r.
ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček