Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte ve školním roce 2011 – 2012!!!

Prázdniny jsou na konci, snad jste si v jejich průběhu odpočinuli a nabrali sil do nového školního roku.

Na škole v době prázdnin panoval čilý pracovní ruch. Byla vyměněna okna v části pavilonu školní družiny, tělocvičen a kanceláří školy. Pokračovala rekonstrukce ležatého potrubí, byly vybudovány rozvody teplé vody do zbývajících tříd pavilonu školní družiny a 2. stupně, což bylo spojeno s rekonstrukcí hygienických koutů v těchto třídách. V některých třídách a ve školní jídelně se nově malovalo, v dalších učebnách a ostatních prostorách školy byly malby opraveny. Rozšířili jsme počet tříd, ve kterých je možné využívat interaktivní tabule a moderní audiovizuální techniku.

V tomto školním roce se již všechny ročníky budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“. Jako každý rok bude i letos ve 4. a 5. ročníku jedna třída, tzv. sportovní přípravka, kam jsou vybíráni žáci na základě výsledků sportovních testů. Většina z nich si pak v 6.-9. ročníku vybere sportovní přípravu jako volitelný předmět a pokračuje ve třídě s vyšší dotací hodin tělesné výchovy. Po škole pak dochází na volejbalové tréninky. Nejen pro ně, ale i pro ostatní žáky školy, máme připravené další akce a aktivity.

Více základních informací k plánovaným akcím a organizaci školního roku se dozvíte v tomto Školáčku.

Přeji všem kolegyním a kolegům hodné a zvídavé žáky, všem žákům vstřícné a spravedlivé vyučující. Mnoho zdaru přeji především našim prvňáčkům a také „deváťákům“, před kterými stojí náročná životní volba – volba střední školy. Všem rodičům, zákonným zástupcům přeji hodné a úspěšné děti a spokojenost s naší školou a poskytovanými službami.

Naším cílem je nabízet žákům kvalitní vzdělání v příjemném a zdravém prostředí.

Mgr. Petr Ročňák v.r.
ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček

NEPŘEHLÉDNĚTE!

SPOLECNE.PRIBRAM.EU

ÚPRAVA PRŮCHODU Z ULICE HORNICKÁ K ZÁKLADNÍ ŠKOLE A GYMNÁZIU POD SVATOU HOROU

Cíl:

Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do a ze školy
(vybudování chodníku podél zahrady Waldorfské školy)

Zlepšení prostředí
(přemístění kontejnerů na tříděný odpad od vstupu do Waldorfské školy)

Hlasujte do 22. 6. 2018 na:

SPOLECNE.PRIBRAM.EU

DĚKUJEME

Andrea Sedláčková a Eva Křížová

>>více o projektu<<

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát