Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte ve školním roce 2012 – 2013 !!!

Pro nás všechny skončilo období prázdnin, kdy jsme získali nové poznatky cestováním, poznali nové kamarády, přátele a hlavně jsme si odpočinuli.
Po dvou měsících odpočinku si všichni musíme připomenout známé lidové rčení, že „zahálka není štěstím, když je jediným naším zaměstnáním a že lenost k nám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem“.

Přeji Vám proto všem na prahu nového školního roku hodně chuti do práce a také hodně radosti z dosažených výsledků.

V průběhu dvou měsíců prázdnin opět došlo k vylepšení prostředí naší školy. Došlo k výměně vchodových dveří, byla instalována plastová okna v pavilonu druhého stupně, nově jsou obloženy tělocvičny školy. V některých třídách se nově malovalo, v dalších učebnách a ostatních prostorách školy byly malby opraveny.

Pokračujeme společně v šestém školním roce, ve kterém se učíte podle školního vzdělávacího programu naší školy. Školní vzdělávací program podpořil start žádoucích změn ve výuce tak, že množství poznatků, které si ze školy odnášíte, je vyváženo i Vaší schopností tyto znalosti uplatnit, osvojené vědomosti prakticky využívat a rozvíjet tak potřebné dovednosti.

Chtěl bych Vám žákům popřát, aby právě začínající školní rok byl pro Vás rokem úspěchů, radostí a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty a optimismu.

Mgr. Roman Behún v.r.
ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček