Telefonní číslo 318 401 1 + dvojčíslo linky viz tabulka.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Behún Roman ředitel 54
Mgr. Umlauf Jaroslav statutární zást. 52
Mgr. Hrbek Jiří zástupce ředitele 66

EKONOMICKÝ ÚSEK

Malá Hana finanční účetní 51,91
Fremrová Vlastimila mzdová účetní 51

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Baumruková Gabriela výchovný poradce 65

METODIK PREVENCE

Mgr. Poslušná Petra metodik prevence 57

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Eisenreichová Lenka školní psycholog
+420 770 111 797

UČITELÉ

Mgr. Baumruková Gabriela učitelka 65
Bláhová Kristýna učitelka 62
Mgr. Fejt Petr učitel 58
Mgr. Hausnerová Hana učitelka 56
Mgr. Kahovcová Eva učitelka 69
Mgr. Klímová Kateřina učitelka 59
Mgr. Kotěšovský Pavel učitel 68,64
Mgr. Kozmér Tomáš učitel 62
Mgr. Kraftová Helena učitelka 96
Mgr. Mecová Olga učitelka 59
Mgr. Mestlová Petra učitelka 64
Mgr. Mýtniková Mária učitelka 59
Mgr. Nesporá Alena učitelka 63
Mgr. Poslušná Petra učitelka 57
Mgr. Potůčková Jarmila učitelka 58
Mgr. Rážová Lenka učitelka 56
Bc. Roub Jiří učitel 58
Mgr. Rožcová Dana učitelka 96
Mgr. Sedláčková Šárka učitelka 62
Mgr. Sudová Libuše učitelka 56
Mgr. Sýkorová Milada učitelka 59
Mgr. Štefaniková Marie učitelka 56
Mgr. Tomášková Hana učitelka 68,64
Mgr. Tomková Markéta učitelka 69
Mgr. Truhlářová Dana učitelka 57
Mgr. Tylová Dagmar učitelka 56
Mgr. Umlaufová Anna učitelka 57
Mgr. Valíčková Lucie učitelka 57
Mgr. Vančatová Soňa učitelka 56
Bc. Vobejda Jan učitel 68,64
Mgr. Voborská Naděžda učitelka 69
Mgr. Vondráková Martina učitelka 95
Mgr. Vošahlíková Jana učitelka 96

VYCHOVATELÉ

Bendlová Hana vychovatelka ŠD 93
Drašnarová Marika vychovatelka ŠD 92
Havlovicová Drahomíra vychovatelka ŠD 55
Honcová Jana vychovatelka ŠD 55
Janovská Marcela vychovatelka ŠD 93
Knobová Klára vychovatelka ŠK 94
Makovcová Marcela vychovatelka ŠD 97
Nováčková Libuše vychovatelka ŠD 90
Podzimková Lada ved. vychov. ŠD a ŠK 55
Šmídová Vlasta vychovatelka ŠK 94
Švačková Dana vychovatelka ŠD 55

ASISTENTI PEDAGOGA

Havlovicová Drahomíra asist. pedagoga 55
Janovská Marcela asist. pedagoga 93
Makovcová Marcela asist. pedagoga 97

ŠKOLNÍ ASISTENTI

Švačková Dana školní asistent 55
Bc. Ptáčková Jana školní asistent 55

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – PROVOZ

Wágner Alois školník 60

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Bc. Zachová Marie vedoucí jídelny 53

GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů (“DPO“)

JUDr. Saskie Poláčková, Ph.D. saskia.polackova@gdprsystems.cz 722 704 832