Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archiv

‘Aktuality’

Opět se na naší škole rozřinčely řetězy pekelných bytostí, zašuměla křídla andělských stvoření a zazněla káravá i pochvalná slova Mikulášova. Ve třídách se střídaly skupinky Mikulášova doprovodu, složené z andělů a čertů. Mikuláš četl ze své „Knihy hříchů“, andělé rozdávali dobrůtky, pokud ovšem uslyšeli z úst hříšníků a ostatních žáků ve třídě, písničku nebo básničku. Čerti občas museli použít pekelného hudrování, většinou však byli hodní. Letošní Mikulášův svátek se opravdu vydařil. Děkujeme všem nadpřirozeným bytostem.

Mgr. Jiří Hrbek


1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 22,00 Kč 462,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 25,00 Kč 525,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 30,00 Kč 630,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 19. 12. 2018 do 21. 12. 2018 od 7,30 hod. do 15,00 hod.
a od 3. 1. 2019 do 8. 1. 2019 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Pozvánka na tradiční Vánoční jarmark

I v letošním školním roce jsme za podpory města Příbram připravili předvánoční odpolední akci pro žáky 1. – 3. tříd a jejich rodiče nazvanou „Aby nám na jaře zazpívali“.

Přijďte si společně se svým dítětem sestavit ptačí krmítko z připravených dílů, které si budete moci odnést domů a pomáhat tak našim ptákům přežít zimu.

Naučíte se poznávat hlasy zpěvných ptáků, ale i jak se správně o krmítko starat.

Akce se koná 12. 12. od 16,00 hod. ve třídě 2. B. Přihlášky můžete zasílat na adresu libuse.sudova@1zs-pb.cz, nebo vyplnit přihlášku na lístečku, který Vám dítě přinese domů. Neváhejte, počet je omezen!

Žákyně naší školy Matylda Šprynglová se umístila na 2. místě v soutěži České národní banky o návrh pamětní stokorunové bankovky.

Autoři vítězných prací a jejich zákonní zástupci budou pozváni na slavností vernisáž výstavy 100 let česko-slovenské koruny, která se bude konat 31. 1. 2019 na Pražském hradě, kde jim budou předána ocenění.

Tento úspěch s sebou nese i ocenění pro celou třídu. II.B bude moci absolvovat návštěvu České mincovny v Jablonci nad Nisou a VIP exkurzi do expozice Lidé a peníze v Praze nebo Brně.

Česká národní banka

1. – 4. třída (7-10 let) 15 dnů á 22,00 Kč 330,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 15 dnů á 25,00 Kč 375,00 Kč
9. třída (15 let a více) 15 dnů á 30,00 Kč 450,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 28. 11. 2018 do 5. 12. 2018 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Žákům druhého stupně letos nabízíme lyžařský výcvik i zotavovací pobyty na horách. Pro ty z Vás, kteří se chystají těchto akcí zúčastnit, jsme připravili stránku s termíny konání a dalšími nezbytnými a užitečnými informacemi.

Více viz zde…