Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

V neděli 1. prosince proběhlo ve Vršovicích „RANDORI KOŤAT“ za účasti 185 závodníků ze 14 oddílů. Soutěž měla vánoční nádech prvního adventního svátku, kdy po přivítání, úvodním slovu a společné rozcvičce přišel pozdravit všechny účastníky Mikuláš se svými „asistenty“. Pak následovalo rozdělení na jednotlivé skupiny a závody mohly začít. Obdiv patří všem za bojovnost a nasazení. Kuba Šobr dosáhl na krásné třetí místo.

Gratulujeme!

pozvanka

Pozvánka na Vánoční jarmark

Žáci 3.B ZŠ pod Svatou Horou, Příbram vyrobili ku příležitosti výročí Mezinárodního dne válečných veteránů symbolickou pamětní děstičku z keramiky, kterou česká výprava složená z válečných veteránů a pozůstalých po padlých vojácích vezla na pietní akci REMEMBRANCE SUNDAY do Londýna.

Děti tak chtěli vyjádřit vděčnost všem, kteří se zasadili o to, abychom mohli žít v naší zemi bez utrpení a války. Destička byla po skončení piety umístěna v síni slávy na českém velvyslanectví v Londýně, kde bude mít své čestné místo.

Jako malé poděkování dětem za jejich snahu připravil Jiří Suda, bývalý účastník mise v Jugoslávii, pro třídu besedu k Mezinárodnímu dni válečných veteránů.

Poutavé vyprávění doplněné autentickými fotografiemi a válečnými artefakty děti s nadšením sledovaly a diskutovaly nad daným tématem.

Cílem besedy bylo probudit v dětech zájem o historii naší společnosti, vědomí váhy života v míru a hrdost na všechny, kteří byli a jsou ochotni obětovat svůj život v případě válečného konfliktu.

Mgr. Libuše Sudová

Od pondělí 25. 11. do pondělí 16. 12. 2019 bude v naší škole probíhat sbírka pro pejsky z útulků. Nosit můžete nejen psí krmivo (psí granule, psí konzervy, psí pamlsky, těstoviny, rýži, psí piškoty), ale také obojky, kšíry, vodítka, hračky, hřebeny, šampony pro psy, čistící prostředky (desinfekce, Savo, apod.) nebo pelíšky, deky či jiné podložky do boudy. Pro všechny vaše dary bude vyčleněn prostor v chodbě naproti Školnímu klubu (kterou míjíte cestou do jídelny).

Za všechny příspěvky do sbírky všem předem děkujeme.

sbírka pro pejsky z útulků

Vánoční sbírka pro pejsky z útulků


1. – 4. třída (7-10 let) 15 dnů á 22,00 Kč 330,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 15 dnů á 25,00 Kč 375,00 Kč
9. třída (15 let a více) 15 dnů á 30,00 Kč 450,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 27. 11. do 4. 12. 2019 od 8,30 hod. do 15,30 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 13. 11. 2019 v 8:00 hodin bude spuštěno elektronické přihlašování na školní akce:

  • Zimní zotavovací pobyt 4. a 5. tříd
    (Zadov 15. 12. – 20. 12. 2019)
  • Zimní zotavovací pobyt 6. tříd a lyžařský výcvik 7. tříd
    (Paganella 5. 1. – 10. 1. 2020)
  • Zimní zotavovací pobyt 8. a 9. tříd
    (Paganella 12. 1. – 17. 1. 2020)

Přihlášku lze podat nejpozději do 6. 12. 2019.

Důvodem ke zřízení elektronického způsobu přihlašování je snaha o zajištění co možná nejspravedlivějšího pořadníku zájemců o uvedené akce s ohledem na skutečnost, že kapacita míst je omezená.

Systém pro podání elektronických přihlášek najdete na adrese: akce.1zs-pb.cz

Pro určení pořadí přihlášek je rozhodující elektronické podání přes výše uvedený odkaz. Zároveň je nutné doručit vytištěnou či vyplněnou přihlášku do školy a to nejpozději do 7 dnů od podání elektronické přihlášky. Bez toho bude registrace po sedmi dnech zrušena.