Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Naše škola se stala účastníky tohoto projektu, kde si žáci spolurozhodují jak naložit s přidělenou částkou. Město Příbram z tohoto rozpočtu vyčlenilo pro naši školu 20.000,-Kč.

Principem projektu je týmová práce žáků, možnost realizace jejich nápadů na zlepšení prostředí ve škole. Žáci vstupují do aktivní role a zábavnou formou mohou reálně ovlivnit prostředí ve své škole. Učí se zodpovědnosti a rozvíjejí svojí kreativitu.

Projekt prochází několika fázemi – navrhování, schvalování, hlasování a samotná realizace,
Tak si držme palce, ať rozhodne na naší škole ten správný nápad k radosti nás všech.

Vlasta Šmídová, Mgr. Pavel Kotěšovský

Vážení rodiče,

na základě doporučení Státního zdravotního ústavu Vás žádáme, abyste své děti, pokud byly na návštěvě v Itálii nebo jiné rizikové destinaci nebo přišly do styku s rizikovými osobami, které by mohly být virem nakaženy, omluvili po dobu 2 – 3 týdnů z výuky v naší škole. Poučte prosím děti o základní hygieně a správném mytí rukou. Děkujeme za pochopení a součinnost při prevenci šíření nákazy. Chráníme tím i Vaše děti.

Mgr. Roman Behún

Preventivní opatření – Koronavirus

V souladu s doporučením Státního zdravotního ústavu žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se v tomto čase vracejí z oblastí, kde epidemie způsobená koronavirem již propukla (severní Itálie např.), aby poslali své dítě do školy až po uplynutí doporučené 14tidenní karanténní doby.
Učivo pro nepřítomné žáky Vám do domluvě naši učitelé ochotně poskytnou.

http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Doporuceni_verejnost/Priloha_Co_delat_Coronavir.pdf

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění. Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény. Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény. Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace) či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost: Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!! Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 28.1.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

http://szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-verejnost-2019-ncov

Doporučujeme sledovat následující informační zdroje:

Aktualizovaná informační stránka webu MZČR zaměřená na epidemii COVID-19

Informace MZČR o výskytu epidemie COVID-19

Doporučení MŠMT pro školy ohledně koronaviru

Informace MZVČR pro občany České republiky cestující do zahraničí

Mohlo by se hodit:

Infolinka Státního zdravotního ústavu
NONSTOP PROVOZ na tel. číslech: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Příbrami

U Nemocnice 85, 261 80 Příbram

podatelna: e-podatelna(zavináč)khsstc.cz
telefon ústředna: +420 318 622 055, fax: +420 318 630 967
KHS Středočeského kraje – územní pracoviště Příbram

Kontakty na všechny krajské hygienické stanice

V sobotu 22. 2. proběhl ve školní jídelně naší školy již tradiční dětský karneval, který jako každoročně byl plný her, soutěží, kroků zumby a disko tance. Zúčastnilo se na šedesát krásných masek nejen žáků naší školy. Podle reakcí všech zúčastněných se karneval opět vydařil.

Vychovatelky ŠD

20. 2. získala děvčata z pátého ročníku třetí místo v turnaji ve vybíjené.

Gratulujeme

Mgr. Petra Poslušná

foto a akce

1. – 4. třída (7-10 let) 22 dnů á 22,00 Kč 484,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 22 dnů á 25,00 Kč 550,00 Kč
9. třída (15 let a více) 22 dnů á 30,00 Kč 660,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 27. 2. do 4. 3. do 12. 2. 2020 od 7,30 hod. do 14,15 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Z důvodu nepřítomnosti vedoucí školní jídelny je provoz kanceláře školní jídelny i školní jídelny jako takové v současné době omezen.

Žáci třetích tříd se zúčastnili turnaje ve vybíjené. Velmi hezkého výsledku dosáhli chlapci z 3.C. Umístili se na druhém místě a získali pro naši školu krásný pohár. Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních aktivitách.

Mgr. Dagmar Tylová

foto z akce
foto z akce

V pondělí 17. února 2020 proběhlo na ZŠ Jiráskovy sady Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žákyně Tereza Hubálková (9. B) reprezentovala naši školu v kategorii IIA a obsadila pěkné páté místo. Victoria Sophia Pichik (7. B) v kategorii IA vybojovala dokonce druhé místo.
Děvčatům gratulujeme!

Mgr. Naděžda Voborská