Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archiv

V minulém školním roce jsme vás informovali, že automat na mléko a svačinku končí provoz na naší škole. V srpnu jsme se s provozovatelem domluvili, že automat ve škole zůstane, ale nebude mít dotované výrobky. Sortiment bude přibližně stejný jako v minulých letech, pouze dotované výrobky budou za plnou cenu bez dotace. Karty, které mají děti z minulého školního roku platí do 30. 11. 2018.

Děti, které měly na kartě zůstatek 20,00 Kč a více a od 1. 9. 2018 ještě kartu nepoužily, dostaly karty nové a zůstatek jim bude převeden na tyto nové karty.

Děti, které měly na kartě zůstatek a od 1. 9. 2018 kartu používaly, by měly do 30. 11. 2018 kartu vyčerpat a vyzvednout si kartu novou.

Děti, které chtějí využívat nabídek sortimentu z automatu, si musí vyzvednout novou kartu u okénka ve školní jídelně. Dostanou kartu a letáček, na kterém je popis, jak kartu aktivovat.

Kartičky Happysnack

    1. Karty budou mít omezenou platnost na jeden školní rok a to od 1.9. do 30.11. následujícího školního roku.
    2. Karty jsou anonymní. Pro vás to znamená, že pro případnou ztrátu, poškození, aj., je třeba znát číslo karty. Z tohoto důvodu doporučujeme, zapsat a uložit číslo karty.
    3. Karty se vydávají u okénka ve školní jídelně zdarma.

1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 22,00 Kč 462,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 25,00 Kč 525,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 30,00 Kč 630,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 25.9.2018 do 3.10.2018 od 8,00 hod. do 13,00 ho.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Vážení,

jako každoročně nám všem prázdniny velmi rychle uběhly a opět nastává chvíle počátku nového školního roku, tentokráte s číslem 2018/2019. Již posedmé mi dovolte vážené kolegyně a kolegové, rodiče a žáci, abych vás přivítal v tento slavnostní den.

Doufám, že jste si všichni užili letošní prosluněné, nádherně horké prázdniny. Všichni si ale opět musíme zvyknout na to, že dny pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek jsou dny pracovní, budeme je společně trávit ve škole a připomínat prázdniny nám budou jen sobota a neděle.

Vždy na tomto místě chci zvláště přivítat žáky, pro které je dnešní den jistě nejslavnostnější, ty, kteří dnes k nám do školy zavítali oficiálně poprvé. Vítám vás, milí prvňáčkové!!! Díky akcím pořádaných pro vás – Den prvňáčka, Karneval, návštěvy MŠ v 1. třídách a zápisu pro většinu z vás není prostředí naší školy úplně neznámé a mohu vám potvrdit, že se nemáte čeho obávat. Všichni se vynasnažíme, aby se vám u nás ve škole líbilo a abyste se do ní těšili. Obdobné přeji i žákům vyšších ročníků.

Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také pedagogickým i provozním pracovníkům naší školy. Žádám všechny, aby měli na paměti především to, že je naším úkolem učinit maximum, aby byli naši žáci ve škole úspěšní a spokojení. Největším úspěchem učitele je přece vynikající žák! Vyzývám Vás proto všechny, abyste o naplňování tohoto cíle usilovali ve vzájemné spolupráci.

Rodiče žáků prosím, aby napomohli svojí rodičovskou autoritou k témuž. Věřím, že jste naši školu pro své dítě vybrali po zralé úvaze s cílem poskytnout mu pevné základy jeho budoucího životního úspěchu. A úspěch nepřichází sám od sebe. My dospělí víme, kolik úsilí to někdy stojí. Pomozte tedy svojí životní zkušeností překonat svým dětem slabé chvíle, na které mají ve svém věku nárok. Jednotné působení školy a rodiny je pro jejich překonání klíčové.

Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody a hlavně pevné zdraví.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy


Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.PONDĚLÍ 3. 9. 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

7,55 – 8,40 hod.

Provoz ŠD: 8,40 – 13,30 hod.
Provoz ŠK: 8,40 – 12,00 hod.
Provoz ŠJ: vydávání obědů – 10,00 – 12,00 hod.


ÚTERÝ 4. 9. 2018

1. třídy

7,55 – 9,35 hod. (2 vyučovací hodiny)

2. – 3. třídy

7,55 – 10,40 hod. (3 vyučovací hodiny)

4. – 9. třídy

7,55 – 11,35 hod. (4 vyučovací hodiny)

Provoz ŠD: 6,15 – 16,30 hod. (v návaznosti na ukončení vyučování)
Provoz ŠK: 11,35 – 14,00 hod.
Provoz ŠJ: vydávání obědů – běžný provoz


STŘEDA 5. 9. 2018

1. třídy

7,55 – 10,40 (3 vyučovací hodiny)

2. – 9. třídy

7,55 – 11,35 (4 vyučovací hodiny)

Provoz ŠD, ŠJ: běžný provoz
Provoz ŠK: 11,45 – 14,00 hod.


ČTVRTEK 6. 9. 2018 a PÁTEK 7. 9. 2018

1. – 9. třídy

výuka v plném rozsahu dle rozvrhu

Provoz ŠD, ŠK, ŠJ: v běžném režimu


1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 22,00 Kč 418,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 25,00 Kč 475,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 30,00 Kč 570,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 29.8.2018 do 31.8.2018 od 8,00 hod. do 13,00 hod
a
od 3.9.2018 do 10.9.2018 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Pobyt se uskutečnil od 2. 6. – 8. 6. 2018 na již tradičním místě v Černé v Pošumaví, Hotel Racek v krásném prostředí v blízkosti vodní nádrže Lipno. Cyklistika, sportovní hry, plážový volejbal, plavání, zoo koutek, skákací nafukovací hrad ale i tanec, diskotéka na pláži, spousty sluníčka po celý pobyt – to všechno byl letošní kurz na Lipně. Pochvala patří dětem za nadšení pro všechny sportovní aktivity, dospělým za profesionální přístup a výbornou práci.

Mgr. Pavel Kotěšovský

Všesportovní kurz Lipno