Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení strávníci,

zkontrolujte si Vaše objednávky stravy přes internet v termínu od 1. 6. 2021.

Vzhledem k výpadku serveru, je možné, že nebude Vaše přihlášení stravy přes internet platné.

Vysvětlení příčiny:

  • problém je v DNS serverech firmy Dial Telecom, které jsou pod hackerským útokem
  • nefunguje překlad doménového jména na IP adresu
  • firma Dial Telecom problém intenzivně řeší

Omlouváme se za vzniklé potíže.

Vážení rodiče,                                                 

děkujeme Vám, že jste si zvolili pro vzdělávání svého dítěte ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme tři první třídy.

Informační schůzka rodičů žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat v pondělí 14. 6. 2021 v 16 hodin ve školní jídelně. Schůzky se můžete zúčastnit i s Vašimi dětmi.

Na schůzce je nutné dodržovat aktuální mimořádná opatření.

Mgr. Roman Behún, ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

den dětí

Jak jsme vás již informovali, v pondělí 31. 5. a v úterý 1. 6. 2021 proběhnou volby do školské rady, a to online formou v Bakalářích – Ankety. Nyní vám nabízíme návod, jak takovou volbu uskutečnit.

Přihlaste se do webové aplikace Bakaláři, klikněte v levém sloupci na záložku Ankety a vyplňování anket. Zde naleznete aktuální anketu „Školská rada – volby“, kterou otevřete symbolem tužky v pravé části řádku. Samotná anketa má tři záložky, ve kterých se pohybujete tlačítky DÁLE nebo ZPĚT v pravém dolním rohu (viz šipky). Svoji volbu nezapomeňte ULOŽIT.

Přechodem školy na běžný provoz mohly být spuštěny programy,

které škola dlouhodobě z důvodu neobvyklého chodu škol nemohla realizovat.

Ve školní družině se žáci baví programováním ozobotů.

1. – 4. třída (7-10 let)   22   dnů á 25,00 Kč     550,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   22   dnů á 28,00 Kč     616,00 Kč
9. třída (15 let a více)   22   dnů á 33,00 Kč     726,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída

Stravné se vybírá ve dnech od 25. 5. 2021 do 4. 6. 2021 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) musí být při každé základní, střední a vyšší odborné škole nově zřízena školská rada. Jedná se o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřízení školské rady a její pravomoci jsou zakotveny v § 167§168 uvedeného zákona.

Volební řád pro volby členů školské rady vydal zřizovatel školy Město Příbram. Ten rovněž usnesením stanovil, počet 6-ti členů školské rady pro naši školu.

Z výše uvedených dokumentů ve stručnosti uvádím:

  • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Město Příbram (2 členy), třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci (2 členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (2 členy),
  • funkční období členů školské rady je tři roky
  • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
  • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.  

Volby členů školské rady

Volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších osob se uskuteční 31. května až 1. června 2021. Volby se budou konat vzhledem k současné situaci on-line přes Bakaláře – Ankety hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků platí, že počet hlasů je roven počtu žáků školy (na jednoho žáka připadá jeden hlas).

Kandidátní lístky odevzdali v termínu dva kandidáti:

  • Bc. Radek Eliáš
  • Aleš Barášek

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Zápisy Online
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát