Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy
  • Testuje se v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud žák není v pondělí ve škole přítomen)
  • Do vyhodnocení testování budou mít žáci nasazenu příslušnou ochranu úst a nosu
  • Nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu (tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS)
  • Testovat se bude antigenními testy
  • Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

Celé znění Informace k testování …(zdroj MŠMT):

Naše škola se zapojila do akce výsadby stromů ,,Alej svobody“ u Památníku Vojna u Příbrami.

V letošním školním roce začal opět na naší škole pracovat ,,školní parlament“, zastoupený žáky 3.-9.ročníků. Na první schůzce  jsme si odhlasovali, že se všichni do této akce zapojíme a symbolickou částkou přispějeme. Je pro nás důležité si připomenout událost, která se našeho města blízce dotýká.

Přínosem kilometrové aleje bude nejen samotná výsadba stromů, ale také zadržování vody v krajině a ochrana půdy před erozí. Výsadba devadesáti devíti stromů proběhne podél polní cesty z osady Vojna na osadu Zavržice a Památník Vojna.

Díky skvělé práci našeho ,,školního parlamentu“ byla vybraná částka 2000,- Kč.

Děkujeme všem zúčastněným třídám.

Vlasta Šmídová, koordinátorka školního parlamentu

Celý tým Nadace Partnerství děkuje za Váš dar na sbírku: Alej svobody ’21

Vážíme si toho, že nám pomáháte vrátit zeleň do naší krajiny.

Díky vašemu daru oslavíme výročí sametové revoluce výsadbou již čtvrté Aleje svobody. 100 listnatých stromů vyroste letos v prostoru lidského utrpení vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu u Příbrami.

Děkujeme, že nám pomáháte sázet budoucnost. Hlavou, srdcem, rukama!

Markéta Fučíkova
Finanční ředitelka
Nadace Partnerství

ID DARU: 8343022152

Vážení zákonní zástupci, třídní schůzky proběhnou formou videokonference.

Přihlašovat se do Google Meet budete prostřednictvím žákovských účtů svých dětí.

1. stupeň ZŠ dne 11. 11. 2021 v 16:00 hod.

2. stupeň ZŠ dne 11. 11. 2021 v 16:45 hod.

Třídní učitelé Vás budou kontaktovat a zašlou Vám informaci, do kterého kurzu se prostřednictvím žákovského účtu přihlásíte.  

Videonávod k založení a používání Google Meet a Classroom

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

Naše škola pořádala den se složkami integrovaného záchranného systému pro  žáky 4. tříd. Akce  proběhla 2. listopadu 2021 Hasiči, Zdravotní záchranná služba, Vězeňská služba ČR, Armáda České republiky mohli dětem ukázat, s čím ve svém oboru pracují, co všechno ke své práci musí umět a jaké pracovní pomůcky potřebují. Děti byly rozděleny po třídách a chodily postupně ke každému stanovišti.  Žáci dostali úkoly, otázky týkající se tématiky, kterou si při každé návštěvě stanoviště vyslechli. Na ty museli následně odpovídat. Děti si mohly  vyzkoušet  například neprůstřelnou vestu, shlédnout ukázky zadržení pachatele, co vše potřebují hasiči, když jdou do akce, první pomoc i náplň práce vojáka i zaměstnance VS. Celá akce se opravdu vydařila a pro děti to byl jeden z příjemných dní.

Děkujeme.

Mgr. D. Truhlářová,,  A. Šmejkalová

Od 25. 10. 2021 platí povinnost nošení respirátorů, roušek nebo obdobného prostředku naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, na pracovištích = ve všech společných prostorách školy (včetně sborovny a kanceláře školy).

Od 1. 11. 2021 je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání (výuce) pro neočkované pedagogické pracovníky.

Z výše uvedeného platí výjimky:

  • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít.
  • v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechový nástroj, …)

 Tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuti plošně žáci do věku 12 let.

Nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny.

Doba platnosti negativních testů byla zkrácena na 72 hodin o RT-PCR testů a na 24 hodin u Ag testů.

Plné znění Informace pro školy a školská zařízení naleznete v přiloženém souboru:

Ve dnech 4.10-8.10. 2021 se žáci 6.B a 6. C zúčastnili adaptačního pobytu v krásném prostředí Nové Pece na břehu Lipenské přehrady. Pro velkou část dětí začalo dobrodružství již na startu, zvolili jsme vlak jako dopravní prostředek. 

Součástí pobytu byla návštěva naučné stezky Olšina a Areálu lesních her ve Stožci. I přesto, že nám počasí ne vždy přálo, si žáci pobyt užili.

Mgr. Kristýna Bláhová

Ve dnech 20. 9. – 24. 9. 2021 se třída 6. A zúčastnila adaptačního kurzu  na Šumavě – na Špičáckém sedle, v Penzionu Lucie. Každý den jsme vyráželi na pěší výlety. Byli jsme na Pancíři, Černém a Čertově jezeře, na rozhledně na Špičáku, v Železné rudě, na Brčálníku. Večery jsme trávili společenskými hrami, došlo i na večerní bojovku a dětskou party. Všichni jsme si adaptační kurz moc užili. Uteklo to jako voda – až moc rychle.

Mgr. Petra Mestlová

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát