Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Cíl projektu:

Zaměřili jsme se na zlepšení podmínek pro výuku takových předmětů, kde se realizuje praktická složka výuky, a kde je možno rozvíjet environmentální vzdělávání a výchovu.
Realizace projektu bude probíhat na školním pozemku, který právě přetváříme na učebnu pod širým nebem a v okolí školy. U žáků chceme podporovat aktivní přístup k péči o školní prostředí, zapojení do celoškolní aktivity při zkrášlování okolí školy (dáme prostor pro návrhy žáků), přenést dílčí odpovědnost na žáky ve vztahu k péči o zeleň v prostoru školy.
Je důležité posilovat vztah k přírodě a rozvíjet zodpovědnost za svoje chování v ní.

Popis projektu:

O MiNiGRANT společnosti Veolia nadační fond jsme požádali dne 20.3.2008. Ve výběrovém řízení jsme uspěli a minigrant jsme získali. Z obdržených finančních prostředků jsme nakoupili:

  • Kolečko stavební
  • Lopata
  • Násada na lopatu
  • Barvy, štětce
  • Vidle s násadou
  • Koště chodníkové
  • Hrábě kovové
  • Násada na hrábě

V souvislosti se zavedením ŠVP od září školního roku 2006/2007 škola naplňuje výuku podle vlastního vzdělávacího programu, který má motivační název „Škola pro zdravý život“. Důraz je kladen na rozvíjení pracovních kompetencí, občanských kompetencí (respektování požadavků na kvalitní životní prostředí, spoluúčast žáků na tvorbě prostředí, ve kterém žijeme).
Veškeré prostředky získané z minigrantu byly vynaloženy účelně a podle žádosti o minigrant.
Bylo přihlédnuto i k nadcházející události – oslavy 120. let školy.

Grant Veolia Grant Veolia

Za poskytnutý finanční dar společnosti Veolia nadační fond děkujeme.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát