Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážená školská veřejnosti, vážení rodiče a žáci,

předkládáme Vám výsledky dotazníkové ankety, která proběhla ve třetím čtvrtletí školního roku 2008/2009. Anketa byla určena pro žáky školy a jejich rodiče. Zpracované výsledky dotazníkové akce budou součástí vlastního hodnocení školy. Děkujeme všem respondentům – rodičům i žákům za zodpovědné vyplnění dotazníku.

Vedení školy provádí průběžné hodnocení podmínek vzdělávání a všech procesů a činností školy. Sleduje a vyhodnocuje stav a úroveň výsledků práce školy, výsledků a průběhu vzdělávání, účinnosti výchovného poradenství, podmínek ke vzdělávání, množství a kvality didaktické techniky a pomůcek, aprobovanosti pedagogického sboru, kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpory školy žákům, spolupráce s rodiči, vlivu vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů na vzdělávání, demografického vývoje a vývoje zaměstnanosti v regionu, referencí o škole, politických, legislativních nebo technologických vlivů na vzdělávání, konkurenčního prostředí, informačního systému školy, apod.

Anketa pro rodiče a žáky školy je jednou z forem průběžného hodnocení podmínek vzdělávání a činností školy, je systémovou záležitostí prováděnou v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Provádí se na naší škole jedenkrát za 4 – 5 let. Vyhodnocení dotazníkové ankety a zveřejnění výsledků ankety není jen formální záležitostí. Následné sebereflexe všech pracovníků a k výsledkům vztahující se stanovená opatření vedení školy jsou pro školu velmi prospěšná a vytváří důvodný předpoklad přímého a pozitivního ovlivnění efektivity výchovně vzdělávací činnosti. V ní se odráží kvalitní práce pedagogů a plyne z ní především spokojenost zákonných zástupců, spokojenost samotných žáků. Náročnost, neslevování v požadavcích na kvalitu veškeré práce ve škole při vzájemném respektování se, tolerantnosti, vytváření atmosféry důvěry ve vztazích pedagogičtí pracovníci školy – žáci – zákonní zástupci je vytýčeným a stálým cílem vedení školy.

Vzdělávání je podle ustanovení § 2, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon, veřejnou službou. Podle kvality a úrovně poskytování této veřejné služby je škola hodnocena nejenom Českou školní inspekcí, odbornou veřejností, ale i žáky a jejich rodiči. Ubezpečujeme Vás, že spokojenost všech „zákazníků“ s naší poskytovanou veřejnou službou je cílovou metou stávajícího vedení školy.

V Příbrami dne 19.6.2009 Mgr. Petr Ročňák v.r., ředitel školy

Evaluace 2009 celkem stáhnout (.pdf, 13,6MB)

Evaluace 2009 rodiče stáhnout (.pdf, 13,4MB)

Evaluace 2009 žáci stáhnout (.pdf, 14,3MB)

Stáhnout vše (.rar, cca 41 MB)

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát