Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Město Příbram uspělo ve své žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem: „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, což pro město Příbram znamená, že se na tomto projektu finančně nepodílí. Tento projekt probíhá od 1.2.2010 do 30.6.2012 a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve všech základních školách zřizovaných městem Příbram, klade si za cíl vytvořit přístupem tzv. zdola (bottom – up) nástroje evaluace ve vzdělávání a zavést je do praxe, což vytvoří podmínky pro inovaci ŠVP (školní vzdělávací plán) partnerských škol s maximálním zapojení žáků a pedagogů škol do procesu.

Dále bude probíhat realizace motivačních a vzdělávacích aktivit, kterou chceme dosáhnout zvýšení kvality a efektivity uplatňování kompetencí pedagogických pracovníků ve vztahu k evaluaci
a autoevaluaci ŠVP s důrazem na širší rozpracování profilového tématu „EVVO – enviromentální výchova“. V neposlední řadě vznikne i-portál pro síťovou spolupráci, sdílení informací a přenos výsledků dobré praxe mezi školami a městem.

V Příbrami dne 13. 4. 2010
Mgr. Jan Chvál
Koordinátor projektu OP VK 1.1

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát