Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte ve školním roce 2010 – 2011!!!

Zatímco jste si snad dobře o prázdninách odpočinuli, na škole trval pracovní ruch. Byla vyměněna okna v části pavilonu 2. stupně. Probíhala rekonstrukce ležatého potrubí do pavilonu tělocvičen a pavilonu 2. stupně. Byly vybudovány rozvody teplé vody do většiny tříd pavilonu 2. stupně, což bylo spojeno s rekonstrukcí hygienických koutů v těchto třídách. Byly provedeny nové malby a opraveny ve třídách, šatnách i v ostatních prostorách školy.

V tomto školním roce se všechny ročníky vyjma pátých budou vzdělávat dle školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“. Třídy 5. ročníku se budou se budou učit podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Od 4. do 9. ročníku je vždy jedna třída takzvaná sportovní. Žáci v těchto třídách mají větší dotaci hodin tělesné výchovy, po škole trénují (zaměření na volejbal), 2x za školní rok vyjíždí na sportovně zaměřený zotavovací a ozdravný pobyt (školu v přírodě).

Opět se ve škole zvýšil počet žáků a tříd. Budeme mít na 530 žáků ve 23 třídách, 8 oddělení ve školní družině. Jsme, jak se lidově říká, naplněni po okraj. Přejeme si, aby vedení města a zastupitelé města (volby – říjen 2010) rozhodli o uvolnění pavilonu školy, který má v pronájmu Gymnázium pod Svatou Horou. Jsme si jisti, že město Příbram by mohlo najít pro další fungování Gymnázia pod Svatou Horou jiné prostory (např. 2 volné pavilony bývalé 8. základní školy, včetně tělocvičen). Naší škole by prostory uvolněného pavilonu pomohly nadále zkvalitňovat poskytování základního vzdělání, výuky, celého výchovně vzdělávacího procesu. Rozvíjející úroveň naší školy potvrdila i Česká školní inspekce, která školu navštívila v červnu 2010. Její zprávu si můžete přečíst na našich webových stránkách (www.1zs-pb.cz).

Přeji všem kolegyním a kolegům, rodičům, žákům, ať nový školní rok 2010 – 2011 proběhne v korektní a pohodové atmosféře, bez snížení nároků na kvalitu a kvantitu poskytovaných odborných služeb naší školou. Ať jsou tyto služby poskytovány k Vaší i naší spokojenosti.

Naším cílem je nabízet žákům kvalitní vzdělání v příjemném a zdravém prostředí.

Mgr. Petr Ročňák v.r.
ředitel školy

Organizace školního roku 2010 – 2011

Škola je otevřena od 7.35 hodin – vyučování se řídí rozvrhem hodin pro každou třídu a začíná v 7.55 hod. V době vyučování je škola uzamčena. Při návštěvě školy zvoňte na kancelář školy nebo školní družinu.

Vyučování v týdnu od 1. do 3. září 2010:

St 1.9. slavnostní zahájení školního roku 2010 – 2011 – nejdéle do 9,30 hodin
Čt 2.9. 1. třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 5.třídy – 3 vyuč. hodiny, 6. – 9. třídy – 4 vyuč. hodiny
Pá 3.9. 1.třídy – 1. třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 9.třídy – dle rozvrhu

Prázdniny

Podzimní prázdniny: ve středu 27.října a v pátek 29.října 2010
Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23.prosince 2010 do neděle 2.ledna 2011, vyučování začne v pondělí 3.ledna 2011
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4.února 2011
Jarní prázdniny: od 28.února do 6.března 2011
Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 21.dubna a v pátek 22.dubna 2011
Hlavní prázdniny: od pátku 1.července do středy 31.srpna 2011

Předpokládaná ředitelská volna:
pondělí 27.září 2010, pondělí 25.října 2010, úterý 26.října 2010
Pro žáky zajištěn provoz ŠD, ŠK a stravování v ŠJ.

Třídní schůzky

čtvrtek 16.09.2010 – informační schůzka
čtvrtek 18.11.2010 – 1. a 2.čtvrtletí
čtvrtek 14.04.2011 – 3. a 4.čtvrtletí

Začátek třídních schůzek:
1. stupeň – od 15:30 hod.
2. stupeň – od 16:00 hod.

Rozpis volejbalových tréninků Školního sportovního klubu ve školním roce 2010/2011

Chlapci: Dívky:
4. a 5.roč. – st, pá 4. a 5.roč. – po, st, pá
6. roč. – po, st, pá 6. a 7. roč. „B“ – út, st, pá
6. – 8.roč. – út, pá 7. – 9.roč. „A“ – út, čt, pá
8. a 9.roč. – po, st, čt 7. – 9.roč. „DD“ – po, čt

PODROBNÝ ŠKOLNÍ PLÁN NA ROK 2010/2011 SPOLU S DALŠÍMI DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI NALEZNETE V PRVNÍM LETOŠNÍM VYDÁNÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU ŠKOLÁČEK (.pdf, 2.34 MB)
školáček

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát