Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Tento dopis je určen především zastupitelům města Příbram, kteří vyjdou vítězně z voleb. Je určen i široké školské veřejnosti k seznámení s problémem, který žádáme již přes dva roky od vedení města a zastupitelů vyřešit. Veřejný způsob žádosti volíme proto, že ze strany současného vedení města slyšíme stále stejné záporné odpovědi bez snahy vyřešení situace, i když při zapojení „ normálního selského rozumu“ se nabízí řešení ke spokojenosti všech do problému zainteresovaných stran.


Vážené budoucí vedení města a vážení budoucí zastupitelé,

žádáme Vás, abyste již na prvních Vašich společných schůzích, nejdéle však do 15.prosince 2010, vyřešili problém našich dětí – žáků ZŠ pod Svatou Horou, Příbram a nás jejich zákonných zástupců – rodičů.

Žádáme o vydání rozhodnutí k podání výpovědi a ukončení nájemní smlouvy Krajskému úřadu Středočeského kraje na pavilon ZŠ pod Svatou Horou, který v současné době využívá Gymnázium pod Svatou Horou. Protože je zájem, jak ze strany Krajského úřadu, města Příbram, rodičů studentů a studentů gymnázia samotných, o zachování fungování gymnázia, a ani my nechceme a nemáme zájem na ukončení činnosti gymnázia, musí výpověď obsahovat nabídku KÚ na nájem jiných odpovídajících prostor.

Tyto prostory jsou na bývalé 8. ZŠ Příbram !!! Jeden už přes 1,5 roku volný pavilon má ve správě ZŠ Březové Hory, pracoviště v ulici Bratří Čapků (bývalá 6.ZŠ). Druhý již přes tři roky nevyužitý pavilon má ve správě Městská realitní kancelář. Oba jsou již dlouhodobě prázdné a nevyužívané, včetně pavilonu tělocvičen. Je zde volných na 20 klasických učeben a tříd, volné místnosti pro kanceláře a kabinety, menší učebny například pro výuku cizích jazyků. Nabídka prostorových podmínek je pro uvažované přestěhování a rozvoj činností Gymnázia pod Svatou Horou, které má a bude mít maximálně 10 tříd (4 třídy čtyřletého studia a 6 tříd šestiletého studia), více než dostatečná a je prostorově lepší než současný stav.

Jaké důvody nás rodiče žáků ZŠ pod Svatou Horou, Příbram vedly k této žádosti?

1. NEDOSTATEK PROSTOR PRO ŽÁKY ZŠ – NAŠE DĚTI
Počet žáků, tříd na škole každým rokem stoupá. V současném školním roce 2010 – 2011 je škola na 100% z hlediska počtů tříd a učeben naplněna. Škola má 23 tříd s 530 žáky, z nichž 210 je přihlášeno ve školní družině a 180 ve školním klubu. Škola již nemá jedinou volnou třídu – učebnu, místnost pro své žáky.

2. NELZE VYUŽÍVAT VYBUDOVANÉ ODBORNÉ UČEBNY
Odborné učebny, které byly v posledních letech za nemalých finančních nákladů vybudovány, musí sloužit z důvodu nedostatku učebních prostor jako kmenové = stálé třídy a nelze je využívat k odborné výuce. Kvalita odborné výuky je tím jasně limitována.

3. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY VYUŽÍVÁ TŘÍDY, KDE SE DĚTI VYUČUJÍ
Žáci I. stupně ZŠ zapsaní ve školní družině jsou svým způsobem diskriminováni a omezováni, protože zájmovou činnost musí z nedostatku jiných prostor vykonávat ve třídách, kde se dopoledne učili, což je v rozporu s psychohygienickými standardy základního a zájmového vzdělávání.

4. NE VŠICHNI ŽÁCI ZAPISUJÍCÍ SE DO PRVNÍCH TŘÍD BUDOU MOCI BÝT PŘIJATI
Ze školy budou v roce 2011 odcházet dvě třídy devátých ročníků, proto je možné na základě naplněnosti školy a prostorových podmínek přijmout jen dvě první třídy. Poslední tři roky jsou však dle počtu dětí zapisujících se do prvních tříd zřízeny tři první třídy. Nikdo z rodičů žáků, kteří půjdou k zápisu do prvních tříd v lednu 2011 na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, si jistě nepřeje být nijak omezen ve svém právu, zvolit si školu dle své svobodné volby a uvážení. Rodiče prvňáčků v celém městě Příbram by měli mít stejná práva: bez jakéhokoliv omezování mít demokratickou volbu základní školy – základního vzdělávání pro své dítě. Nepřejeme si vytvoření kritérií, které budou muset vzniknout na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram v případě neuvolnění pavilonu gymnázia, kritérií, které budou určovat, kdo bude přijat do první třídy a kdo ne.

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU BYLA VYSTAVĚNA JAKO KOMPLEXNÍ PAVILONOVÝ AREÁL PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1. PAVILON – architektonicky určen pro I. stupeň (v současné době gymnázium)
2. PAVILON – architektonicky určen pro II. stupeň
3. PAVILON – architektonicky určen pro zájmové vzdělávání – školní družinu a klub
4. PAVILON – architektonicky určen pro tělesnou výchovu
5. PAVILON – architektonicky určen pro školní kuchyni a jídelnu
Žádáme a přejeme si, aby Vaše rozhodnutí o ukončení pronájmu pro Gymnázium pod Svatou Horou, dle námi navrhovaného řešení, umožnilo vedení základní školy původní architektův záměr obnovit.

Základní škola pod Svatou Horou nutně potřebuje pavilon, v současné době využívaný gymnáziem, pro svůj rozvoj a zvyšování kvality poskytovaného základního vzdělávání. Potřebují ho žáci této školy, naše děti i my jejich rodiče. Rozhodněte, prosím, ve prospěch našich dětí, občanů města Příbram. Náš návrh k řešení nebere v úvahu politiku, politikaření, vychází ze zdravého selského rozumu, neznáme jediný argument, ani finanční, který by realizaci našeho návrhu bránil.

Přesto slyšíme již více než dva roky na naše požadavky tyto odpovědi:

  • Město Příbram nemá zájem cokoliv měnit, podle školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a to město plní.
  • Město Příbram je zřizovatelem šesti základních škol, jejichž celková kapacita 5.025 míst již delší dobu značně přesahuje skutečný počet žáků — 3.119 žáků ve školním roce 2008/2009, 3.040 žáků ve školním roce 2009/2010.
  • Město Příbram jako zřizovatel základních škol má dostatek volných kapacit pro zajištění základního vzdělání; přemísťování gymnázia do jiných prostor by dále přineslo nejen přechodné snížení kvality vzdělávání, ale i další nemalé ekonomické náklady. (pozn. o kvalitu na ZŠ zřizovateli nejde?)
  • V ZŠ pod Svatou Horou je dle zprávy ČŠI z inspekce realizované v této škole ve dnech 25. – 31. 5. 2010 uvedeno aktuální naplnění školy na 86 %. (pozn.: Zpráva ČŠI pouze uvádí : „Nejvyšší stanovený počet žáků v ZŠ je 600, ke dni inspekce ji navštěvovalo 526 žáků v devíti ročnících.“ Není správně vypočítáno! Sdělení jen ukazuje, jak diskutabilní číslo je kapacita školy.)
  • Gymnázium pod Svatou Horou chceme zachovat tam, kde je. Řešení Vašich problémů je v kompetenci ředitele školy, který rozhoduje podle školského zákona o přijímání dětí k základnímu vzdělávání, stejně jako o všech dalších záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, samozřejmě v rámci reálných podmínek školy, kterou řídí.

Vše je jistě pravda, v globálu vlastně žádný problém neexistuje, jen na některých konkrétních místech se nám nějaké objevují. A právě ty požadujeme od námi volených zastupitelů města řešit. Doufáme, že od nových zastupitelů tyto odpovědi neuslyšíme.

Dovolíme si předpokládat, že na náš otevřený dopis, žádost odpoví ještě před volbami alespoň lídři jednotlivých kandidujících politických stran nebo seskupení. Rodiče – voliči chtějí znát, kdo a jak se staví k jejich problému. Nemusí veřejně, ale písemně na adresu :

Rada rodičů při ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
Balbínova 328
Příbram II
261 01

Ing. Ivan Eis, předseda Rady rodičů ZŠ p SH

dopis ve formátu .pdf ke stažení (338 kB)

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát