Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy
Vážení rodiče,

sděluji Vám, že Rada města Příbram na svém jednání dne 18. 10. 2010 projednala a neodsouhlasila vyhlášení dnů volna ředitelem školy na dny 25. a 26. října 2010. Proto v tyto dny bude probíhat běžná a normální výuka a „ředitelské volno“ se ruší.

Oznámení o dnech ředitelského volna v souladu se zákonem bylo zřizovateli přes odbor školství zasláno se značným předstihem dne 31. května 2010 v rámci příprav na nový školní rok, tedy více jak 90 dní před zahájením školního roku. Dnes jsem obdržel z odboru školství MěÚ Příbram mail s výše uvedeným sdělením.

Omlouvám se Vám za případné způsobení starostí a vyvolání komplikací touto nenadálou změnou, kterou však nezavinilo vedení školy.
19. října 2010

Mgr.Petr Ročňák v.r., ředitel školy

Na základě jednání na odboru školství dne 21. 10. 2010 a žádosti odboru školství MěÚ Příbram opravuji první větu výše uvedeného sdělení.

„…sděluji Vám, že Rada města Příbram na svém jednání dne 18. 10. 2010 projednala a neodsouhlasila záměr ředitele školy vyhlásit dny volna na 25. a 26. října 2010….
21. října 2010

Mgr.Petr Ročňák v.r., ředitel školy

Pro vytvoření názoru z hlediska právního opodstatnění daného případu cituji vztahující se právní předpisy v pořadí od vyšší k nižší právní normě.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:
§ 24 Školní rok
(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů:
§ 2 Organizace školního roku
(5) Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny 1) ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelem.
__________________
1) § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát