Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Ve středu 29.6.2011 se uskutečnil na naší škole projektový den. Začal příjezdem příbramských hasičů ke škole, kteří vyhlásili požární poplach a sledovali, jak zvládáme v rámci „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ evakuaci školy a související činnosti. Na shromaždišti hasiči celou činnost vyhodnotili s konstatování, že vše bylo zvládnuto na výbornou a pochválili všechny za dodržení a zvládnutí organizace, rychlost a spořádanost v průběhu celé evakuace.

Po skončení evakuace školy se žáci přemístili na další stanoviště, kde projektový den pokračoval. 1.-3. třídy na filmové představení v kině Mír, pro žáky 4.-9. roč. byl připraven orientační běh v okolí Svaté Hory a další aktivity. Pro žáky 4.-6.roč. byli k dispozici na parkovišti pod Svatou Horou hasiči se svojí technikou, pro 7.-9. roč. byly připraveny vědomostní testy z naukových předmětů a sportovní „šikovnostní“ soutěže.

Orientační běh připravili pro žáky členové Svazu orientačního běhu. Při orientačním běhu byli žáci rozděleni do tříčlenných skupin a podle jednoznačných pokynů od pořadatelů před startem měli podle mapy najít všechna stanoviště, což zaznamenávali do startovních karet. Trať pořadatelé zvolili na úrovni odpovídající věku žáků.

Celý den byl všemi účastníky hodnocen velice pozitivně, za což zaslouží poděkování nejen členové svazu Orientačního běhu a hasiči, ale všichni učitelé, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli.

Závěrečné vyhodnocení s předáním diplomů pro vítěze orientačního běhu a sladkou odměnou pro všechny zúčastněné třídy a praktická ukázka hasičů „práce s vodou“, kterou žáci přivítali v tomto příjemném letním dnu s nadšením a někteří ji využili k vlastnímu osvěžení, byly zdařilou tečkou za velice zdařilým projektovým dnem.


fotofoto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát