Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte ve školním roce 2011 – 2012!!!

Prázdniny jsou na konci, snad jste si v jejich průběhu odpočinuli a nabrali sil do nového školního roku.

Na škole v době prázdnin panoval čilý pracovní ruch. Byla vyměněna okna v části pavilonu školní družiny, tělocvičen a kanceláří školy. Pokračovala rekonstrukce ležatého potrubí, byly vybudovány rozvody teplé vody do zbývajících tříd pavilonu školní družiny a 2. stupně, což bylo spojeno s rekonstrukcí hygienických koutů v těchto třídách. V některých třídách a ve školní jídelně se nově malovalo, v dalších učebnách a ostatních prostorách školy byly malby opraveny. Rozšířili jsme počet tříd, ve kterých je možné využívat interaktivní tabule a moderní audiovizuální techniku.

V tomto školním roce se již všechny ročníky budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“. Jako každý rok bude i letos ve 4. a 5. ročníku jedna třída, tzv. sportovní přípravka, kam jsou vybíráni žáci na základě výsledků sportovních testů. Většina z nich si pak v 6.-9. ročníku vybere sportovní přípravu jako volitelný předmět a pokračuje ve třídě s vyšší dotací hodin tělesné výchovy. Po škole pak dochází na volejbalové tréninky. Nejen pro ně, ale i pro ostatní žáky školy, máme připravené další akce a aktivity.

Více základních informací k plánovaným akcím a organizaci školního roku se dozvíte v tomto Školáčku.

Přeji všem kolegyním a kolegům hodné a zvídavé žáky, všem žákům vstřícné a spravedlivé vyučující. Mnoho zdaru přeji především našim prvňáčkům a také „deváťákům“, před kterými stojí náročná životní volba – volba střední školy. Všem rodičům, zákonným zástupcům přeji hodné a úspěšné děti a spokojenost s naší školou a poskytovanými službami.

Naším cílem je nabízet žákům kvalitní vzdělání v příjemném a zdravém prostředí.

Mgr. Petr Ročňák v.r.
ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček

Zápisy Online
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát