Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Protože jsme neustále zavalováni ze všech stran dotazy ohledně azbestu, viz poslední případ:

„Byl, prosím, odhalen a odstraněn zdroj azbestových vláken? Domnívám se, že pokud nebyl odstraněn zdroj, je velmi pravděpodobné nebezpečí, že se z něj azbestová vlákna budou i nadále neustále uvolňovat a špatná situace s jejich nadlimitním výskytem se bude opakovat (možná na rozdíl od kontrolních měření někdy v budoucnu).“

odpovídám všem prostřednictvím našich webových stránek.

Vážení zákonní zástupci žáků, vážení rodiče,

ze zpráv umístěných na školním webu jste se mohli dozvědět (10.2.), že v rámci takzvaného azbestového auditu nebyl odhalen výrazný přímý zdroj znečištění azbestovými vlákny. Na písemnou zprávu z tohoto auditu a jeho výsledky je třeba se dotazovat na městě, škola je zatím k dispozici nemá. Věřím, že jakmile tuto zprávu bude mít město k dispozici, zveřejní ji na svých webových stránkách a poskytne ji vedení školy.

Pro Vaše uklidnění je třeba vědět, že azbest byl v 2.polovině 20.století moderním stavebním materiálem, až v roce 2005 bylo jeho používání zakázáno. I u nás při stavbě školy byl použit. Ale je třeba též vědět, že pokud celistvost hotového výrobku z azbestu se nijak neporuší, je neškodný.

Věříme, že situace se již nebude opakovat. Zdroj azbestových vláken v naší škole byl dle mého názoru druhotný. Před cca 1,5 rokem se na podzim likvidovalo obložení vnější stěny naší tělocvičny, která byla celá z eternitových (azbest) desek 30 x 30 cm. Firma provádějící tuto rekonstrukci (akce města) tyto desky házela dolů z lešení na zem a valník, desky praskaly, prášily a vzduchem se dostala tato vlákna při větrání okny do školy. Přímý zdroj v budově školy jistě není. To by výsledky měření nedopadly tak, jak dopadly (viz školní web Protokol měření). Opět sdělím jen svůj názor. Pokud výsledky „azbestového auditu“ neprokáží přímý zdroj, zdroj permanentního uvolňování azbestových vláken v budově školy, a to je více méně neoficiálně prokázané, nadlimitní výskyt azbestových vláken v ovzduší školy se nebude opakovat. Proto nyní uvažovat o kontrolním měření někdy v budoucnu, jehož náklady se pohybují v řádu desítek tisíc, je více než iracionální.

Napsal nám Ing. Miloslav Pouzar Ph.D. z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Cituji :

Jak nebezpečný je azbest v příbramských školách

Podle internetových stránek www.deník.cz (viz odkazovaný článek) bylo v jednotlivých třídách příbramských škol naměřeno zhruba 1000 až 5000 azbestových vláken na metr krychlový vzduchu. S využitím metodiky EPA (Americká státní agentura pro ochranu životního prostředí) se riziko vzniku rakoviny související s inhalací azbestových vláken dá zhruba odhadnout podle vztahu

ECLR = EPC*TWF*IUR

kde ECLR je přírůstek počtu onemocnění rakovinou v důsledku inhalace azbestu, EPC je naměřený počet vláken na centimetr krychlový vzduchu, TWF je časový váhový faktor popisující, jakou část roku je vzduch s azbestem vdechován a IUR je rizikový faktor zohledňující počet let, po které se člověk vyskytuje v zamořeném prostředí a věk prvního kontaktu s azbestem.

Pro výpočet rizika zvolím nejhorší možné varianty všech veličin:

EPC = 5 000 vláken.m-3 tedy 5.10-3 vláken.cm-3
TWF = (počet hodin v zamořeném prostředí za den/24)*(počet dní v zamořeném prostředí za rok/365) = (8/24)*(252/365) = 0,228
IUR pro počátek inhalace v 5-ti letech a při trvání expozice 10 let je 0,070 (toto číslo udává počet případů rakovin, které vzniknou v důsledku vdechování vzduchu s koncentrací 1 vlákno.cm-3 za 10 let)

tedy :

ECLR = 5.10-3*0,228*0,07 = 8.10-5

Vypočtená hodnota nám tedy říká, že během 10 let studia v nejvíce zamořené učebně přibude zhruba 0,8 případu rakoviny na 10 000 žáků. Vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy má základní škola pod Svatou Horou 520 žáků ročně, tedy 5 200 studentů za 10 let, je předpokládaný počet případů nemocných v důsledku inhalace azbestu zhruba 0,4 případů za 10 let.

Vezmu-li cenu měření koncentrace azbestu v ovzduší, náklady vznikající odstávkou školy a případné náklady na „asanaci“ a to všechno s vidinou redukce méně než jednoho případu rakoviny za 10 let, umím si opravdu představit smysluplnější využití prostředků. Co třeba vynaložit tuto částku na prevenci kouření mezi mládeží? Nebo….

Na základě výsledků měření můžeme být všichni klidní, jak rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé a provozní zaměstnanci školy. Pro zdraví žáků školy učinil zřizovatel školy město Příbram společně s vedením a všemi zaměstnanci školy maximum.

Přeji Vám všem příjemné, již bezazbestové, následující dny.

V Příbrami dne 21.února 2012

Mgr. Petr Ročňák
ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

P.S. Dovolte, abych vyjádřil obrovské uznání a velké poděkování manželům Havelkovým a panu Korejsovi – rodičům žáků naší školy, kteří vyslyšeli naši webovou výzvu a přišli v sobotu do školy pomoci s přípravou na pondělní zahájení vyučování.

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát