Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Při příležitosti oslav 125. výročí založení naší školy jsme ve středu 27. března 2013 od 9,00 hod uspořádali v příbramské sportovní hale slavnostní akademii. Se svými vystoupeními se představili žáci všech 22 tříd 1. – 9. ročníku. Všechna vystoupení se setkala u obecenstva s velkým ohlasem a byla zaslouženě odměněna bouřlivým potleskem do posledního místa zaplněné sportovní haly. Akademii zahájil ředitel školy Mgr. Roman Behún a předal slovo starostovi města Příbram Ing. Pavlu Pikrtovi, který po krátkém projevu společně s panem Ing. Jurajem Molnárem, radním pro školství, předal panu řediteli v souvislosti s výročím školy drobné věcné dary. Mezi diváky jsme dále přivítali vedoucí odboru školství, sportu, kultury a informačních služeb MěÚ Příbram Mgr.Leu Enenkelovou a Mgr.Věru Holou, pracovnici téhož odboru a další pozvané hosty. Celý program uzavřel společný tanec všech žáků a pedagogů školy a udělal závěrečnou tečku za velice úspěšným a zdařilým průběhem celé akademie.

Rád bych touto cestou poděkoval všem pedagogickým pracovníkům a žákům školy za přípravu jednotlivých vystoupení a zajištění hladkého průběhu akademie a divákům za vytvoření vynikající atmosféry po dobu celé akce.

Mgr.Roman Behún, ředitel školy


Akademie1.část(4.-6.ročníky) by dm_516a68020972c


Akademie2.část(1.-3.ročníky;7.-9.ročníky) by dm_516a68020972c

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát