Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Na konci měsíce září jsme uspořádali na naší škole projektový den s názvem „Zeměpisně-jazykový den“.

Žáci 1.-3.tříd s mottem dne „Cestujeme po světě a seznamujeme se s cizími jazyky“ získali nejzákladnější informace o tom, kterými jazyky se na světě nejvíce mluví a využili i vlastních zkušeností ze zájezdů do zahraničí. Velice vhodná herní forma se soutěžemi a názornými ukázkami, kterou zvolili vyučující, přispěla k zdárnému průběhu celého dne.

4.a 5.ročníky se zaměřily na Českou republiku a její nejbližší sousedy ve střední Evropě. Žáci velice pěkně zpracovali nejen zeměpisné, ale i „jazykové“ informace k jednotlivým státům a při závěrečné prezentaci dokázali, jak důležité je také umět tyto informace „přednést“.

Každá třída v 6.- 9. ročníku měla přidělený světadíl nebo jeho část. Jejich úkolem bylo vytvořit14-ti denní poznávací zájezd tak, aby upoutávka byla co nejpůsobivější a zaujala „širokou“ veřejnost. Tomu všemu předcházely obecné zeměpisné informace doplněné o měnu a převládající jazyky v té které části světadílu. Tyto obecné informace dovedly jednotlivé skupiny žáků ve třídách do konkrétních oblastí, které žáky nejvíce zaujaly a kterým se nakonec rozhodli podrobně se věnovat. Součástí výsledné prezentace byla nejen cena zájezdu, ale i podrobnější zeměpisný popis, podrobný časový harmonogram s konkrétními místy pro ubytování a stravování, způsob přesunu mezi jednotlivými místy a hlavně významná místa minulosti i současnosti ve zvolené oblasti, která byla hlavním lákadlem celého zájezdu. Vybraní žáci 8. a 9. tříd úspěšně prezentovali svoji práci na gymnáziu pod Sv.Horou v anglickém jazyce.

Všichni žáci se zhostili svých úkolů s plným nasazením a výsledkem byly velice kvalitní výstupy ve formě prezentace. Zároveň se žáci dozvěděli informace, které je samotné překvapily a se kterými by se v běžném životě možná ani nesetkali. Projektový den byl pro všechny určitě přínosem a i hodnocení ze strany žáků i pedagogů vyznělo velice pozitivně.

Přikládáme foto.


fotofoto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát