Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy


Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Ve středu 15. 1. 2014 od 13:00 do 18:00 hodin
a ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 13:00 do 18:00 hodin.

Povinně děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

  1. rodný list dítěte
  2. občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  3. cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  4. rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  5. doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí narozených po 1. 9. 2008)

Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

  1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
  2. Rodič obdrží formulář – Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplníte na místě
  3. Rodiče dětí, kterým byl odklad pro školní rok 2013/2014 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, mohou se dostavit pouze sami a vyplnit Žádost o přijetí.

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, domluvte si náhradní termín na tel. čísle 318 40 11 51, nebo zašlete zprávu na: skola@1zs-pb.cz

Těšíme se na Vás.

Bližší informace získáte na tel. čísle 381 40 11 51, nebo na e-mailu: skola@1zs-pb.cz

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti.

Mgr. Roman Behún, v.r.
ředitel školy

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát