Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Dle § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 2 odstavce 5 vyhlášky č. 16 o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů jsem ze závažných organizačních a technických důvodů vyhlásil volné dny na 2. 5. a 9. 5. 2014.

2. 5. 2014 bude provedena oprava tlakových nádob v kotelně školy. Tím bude přerušena dodávka teplé vody a nebude možné zajistit školní stravování žáků a zaměstnanců školy.

9. 5. 2014 bude z důvodu častého výskytu hmyzu (mravenci, vosy, vši, …) provedena plošná dezinsekce školní budovy.

Oznámeno zřizovateli školy dne 31. 3. 2014 dopisem č.j. 00098/2014.

Mgr. Roman Behún
ředitel školy

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát