Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Pokud žáci nosí do školy mobilní telefony nebo jinou elektroniku (tablety, iPhony, MP3/MP4 přehrávače apod.), musí ji mít vypnutou po celou dobu pobytu ve školní budově.

Je zakázáno pořizování záznamů ostatních spolužáků, vyučujících a pracovníků školy bez jejich souhlasu.

Je zakázáno umísťování záznamů na sociální sítě.

Pokud žák bude v době pobytu ve školní budově používat mobilní telefon nebo jakoukoli jinou elektroniku k pořizování fotografií a zvukových nebo obrazových záznamů, bude toto chování považováno za hrubé porušení školního řádu s následným uložením výchovného opatření. Toto platí i v případě, že takovéto jednání bude žákovi prokázáno dodatečně.

Schváleno pedagogickou radou dne 30. 3. 2016

Schváleno Školskou radou dne 6. 4. 2014

Zákonní zástupci žáků seznámeni s úpravou školního řádu na třídních schůzkách dne 14. 4. 2016

Mgr. Roman Behún
ředitel školy

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát