Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Z důvodu zajištění chodu vzdělávacích aktivit pedagogy je nutné, aby zákonný zástupce žáka vyjádřil zájem o účast na těchto aktivitách do 20. 5. 2020 emailem třídnímu učiteli.

Nepřihlášeného žáka do výše uvedeného termínu nebude možné později zařadit do skupiny!

O zařazení žáků do školní skupiny rozhoduje ředitel školy.

Informaci o rozdělení žáků do školních skupin obdrží zákonní zástupci žáků od třídních učitelů nejdéle do pátku 22. 5. 2020, včetně přidělené učebny a jmen odpovědných pedagogických pracovníků za školní skupiny.

Čestné prohlášení odevzdá žák první den nástupu do školy.

Provozní doba:

 • začátek vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit je stanoven na 8:00 hodin a konec na 16:00 hodin ve stejné určené místnosti a stejné neměnné skupině
 • vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a budou zajištěny pedagogickými pracovníky; cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku; cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků
 • mezi vzdělávacími „bloky“ budou mít žáci přestávky
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy (v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informuje zákonný zástupce školu o důvodech nepřítomnosti)

Hygienická opatření:

 • do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky rizikových faktorů nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou s příznaky rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví (při vstupu do školy může být žákům změřena tělesná teplota)
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné s maximálním počtem 15 žáků
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

Způsob předávání a vyzvedávání žáka:

 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (písemné sdělení času odchodu žáka ze školy)
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Školní stravování:

Školní stravování bude zajištěno školní jídelnou za zvýšených hygienických opatření.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát