Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dne 25. 05. 2020 na svém jednání schválila a MŠMT dne 27. 05. 2020 upřesnilo dokumentem „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020“.

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně:

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Zdroj: MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, aktualizace k 27. 5. 2020.

Z důvodu zajištění chodu vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupně základní školy pedagogy je nutné, aby zákonný zástupce žáka vyjádřil zájem o účast na těchto aktivitách nejdéle do 02. 06. 2020 do 8 hodin emailem třídnímu učiteli.

Provozní doba:

 • začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na 8:30 hodin a konec na 10:30 hodin
 • vzdělávací aktivity budou organizovány následovně:
9. ročník Přijímací zkoušky Pondělí 15. 6. Pondělí 22. 6.
8. ročník Úterý 9. 6. Úterý 16. 6. Úterý 23. 6.
7. ročník Středa 10. 6. Středa 17. 6. Středa 24. 6.
6. ročník Čtvrtek 11. 6. Čtvrtek 18. 6. Čtvrtek 25. 6.
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy, nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce

Hygienická opatření:

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli prohlášení týkající se:

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory.

 • do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky rizikových faktorů nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou s příznaky rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví (při vstupu do školy může být žákům změřena tělesná teplota)
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • skupiny žáků jsou s maximálním počtem 15 žáků a s ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z občasných aktivit

Vstup do školy, odchod ze školy:

 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
 • odchod žáků ze školy bude po ukončení aktivit
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Školní stravování:

Školní stravování nebude zajištěno z provozních důvodů.

Přílohy

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát