Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Je nutné přihlásit žáka k výuce ve škole třídním učitelům nejpozději do 20. 5. 2020 do 10 hodin.

Počínaje pondělím 25. 5. od 7:40 hodin budou zaměstnanci školy organizovat pohyb žáků před školou a organizovat shromáždění žáků ve skupinách, jak budou následně společně ve třídách (maximálně 15ti členné skupiny). Zařazení žáka do školní skupiny bude zákonným zástupcům včas oznámeno.

Bude následovat organizovaný odchod do školní budovy s pedagogickým pracovníkem, který bude odpovídat za danou školní skupinu.

Dopolední vzdělávací blok bude probíhat do cca 12 hodin. Dominantní zůstává vzdálená výuka – dopolední program ve škole je plnění úkolů domácího vzdělávání, takže jejich plnění může ve školní skupině zabezpečit i asistent pedagoga nebo jiný pedagogický pracovník.

Odpolední část zajistí vychovatelka ŠD nebo jiný pedagogický pracovník školy nejdéle do 16 hodin. Odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (písemné sdělení času odchodu žáka ze školy) koordinovaný za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních opatření.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák pedagogickému pracovníkovi, který bude odpovídat za školní skupinu prohlášení týkající se:

  • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory.

Obědy pro žáky účastnící se školního vzdělávání budou zajištěny za dodržení stanovených hygienických opatření. Je nutné, pokud bude žák využívat služeb školní jídelny, aby zákonný zástupce žáka objednal obědy a pokud byly tyto hrazeny v hotovosti, zaplatil obědy bezhotovostní platbou na účet školy nejdéle do 22. 05. 2020.

Povinnosti žáků 1. stupně v budově školy.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát