Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Co je třeba udělat, aby se mohl žák školy stravovat ve školní jídelně od 25. 5. 2020?

Stravování bude umožněno pouze žákům, kteří se účastní ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin.

Je nutné žáka přihlásit ke stravování:

  1. Prostřednictvím internetového jídelníčku www.strava.cz. Jídelníček bude na stránkách aktualizovaný 19. 5. 2020.
  2. Provést přihlášku na mailovou adresu marie.zachova@1zs-pb.cz nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 8,00 hod.
  3. Telefonicky (telefon: 318401153) v pondělí nebo ve středu od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Je nutné uhradit stravné:

  1. Stravné hrazené prostřednictvím inkasa bude probíhat ve stejném režimu, jako za normálního provozu školy. Změna je pouze v tom, že rodiče musí dítě od 25. 5. 2020 přihlásit ke stravování.
  2. Stravné hrazené převodem bude probíhat ve stejném režimu jako doposud. Většina strávníků má na svém kontě dostatečné finanční prostředky na pokrytí platby za stravné. Změna je v tom, že rodiče musí přihlásit dítě od 25. 5. 2020 ke stravování.
  3. Stravné hrazené hotově bude probíhat bezhotovostně. Strávníci, kteří hradí stravné hotově a přihlásí se na obědy, budou po zjištění aktuálního finančního stavu konta jednotlivého strávníka, vyzvaní k platbě a zároveň jim budou sdělené náležité platební údaje. Někteří strávníci uhradili obědy na březen 2020. Docházka v tomto měsíci byla zkrácená a velký počet strávníků má na svém finančním kontě dostatečný přeplatek na pokrytí plateb za stravné za měsíc květen 2020 (od 25. do 31. 5. 2020). Ve výjimečných případech lze uhradit stravné hotově a to pouze po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů bude probíhat jako za normálního provozu školy do 8.00 hod. téhož dne.

Z provozních důvodů stravování cizích strávníků zatím není možné.

Bc. Marie Zachová, vedoucí školní jídelny

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát