Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 a z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o určení školy k vykonávání péče o děti za nouzového stavu je naše škola pověřena vykonávat nezbytnou péči o žáky během distanční výuky za následujících podmínek:

1) Věk 3 – 10 let
2) Dítě netrpí viditelnými příznaky onemocnění, nemá zvýšenou teplotu.
3) Jeden z rodičů pracuje u oprávněného zaměstnavatele:

 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Postup pro umístění dětí dle NV:

 1. zaměstnavatel (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, městská policie, apod.) zašle požadavek na umístění dětí rodičů, kteří jsou jeho zaměstnanci. Žádost se odesílá na e-mailovou adresu ludackovab@kr-s.cz a obsahuje tyto údaje:
 • jméno a věk dítěte
 • bydliště, popřípadě místo výkonu práce rodičů
 • telefonický kontakt na rodiče
 1. Žádost o umístění je následně předána místně příslušné škole, která se spojí s rodiči a domluví se na konkrétních záležitostech (např. den nástupu do školy, možnost provozu, apod.)

Dohled nad dětmi je zajištěn od 6:30 do 16:30 v budově Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, v prostorách školní družiny.

Oběd je pro děti zajištěn ve školní jídelně ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Žáci musí mít přezůvky, učební pomůcky k realizaci distanční výuky (kterou zajišťuje jejich kmenová škola) a svačinku, 2 ks vlastních roušek!!!

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát