Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Škola zareagovala na legislativní změnu a právní zakotvení povinné distanční výuky do §184 a Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.

Vedení školy zvolilo jednotný komunikační kanál pro celou školu. Již v srpnu se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci praktického semináře, ve kterém se naučili pracovat s nástroji firmy Google, zejména s virtuální učebnou Google Classroom a Google Meet – nástroj pro pořádání online schůzek a videohovorů.

Žákům byl vytvořen účet na doméně školy a od poloviny září se všichni žáci školy vystřídali v multimediální učebně, kde si na počítačích své účty aktivovali. Díky přítomnosti dvou praktikantů z VOŠ a SOŠ Březnice (bývalí žáci školy) a minimálně tří dalších pedagogických pracovníků se podařilo seznámit žáky od 1. až do 9. třídy s nástroji firmy Google. Již při tomto prvním seznámení se s Google Classroom a Google Meet žáci obdrželi tentokrát od třídního učitele do svého předmětového kurzu úkol, který okamžitě vyřešili a odeslali vyučujícímu ke kontrole a zpětné vazbě. Práce s těmito nástroji je velmi intuitivní.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je taková, jaká je, budeme používat výše zmíněné nástroje k občasnému zasílání úkolů, pracovních listů, prezentací a dalších materiálů k opakování ve škole probraného učiva všem žákům, abychom v případě zavření školy a přechodu na distanční vzdělávání plynule navýšili frekvenci využívání těchto nástrojů a přešli na distanční vzdělávání.

V tomto prostředí by se pak odehrávala převážná část naší vzdělávací komunikace. Učitelé by sem vkládali všechny potřebné materiály, odkazy, úkoly pro žáky a oni by je vkládali zpět a odevzdávali k vyhodnocení a zpětné vazbě od učitelů. Pro případ přechodu na distanční vzdělávání máme již připravené nové rozvrhy hodin.

Vážení rodiče, abyste s prací v kurzech (vyučovaných předmětech) mohli svým dětem pomoci, přikládám níže aktivní odkaz s návody, které Vás provedou krok po kroku Google učebnou z pohledu žáka.

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát