Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče,

od pondělí 05. 10. 2020 se naše škola přizpůsobí Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o kterém jsem byl informován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

V návaznosti na výše uvedené Nařízení k omezení provozu škol platí:

  • U 1. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. V rámci výuky ve třídách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje, ochrana dýchacích cest není vyžadována ani o přestávkách při pobytu žáků v učebně.
  • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). Stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.
  • Dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (ŠD, ŠK)
  • pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Žádám rodiče, aby zkontrolovali, že děti mají v tašce 2 roušky v igelitovém sáčku. Zároveň upozorňuji, aby neposílali do školy děti s příznaky virového onemocnění. Ve škole větráme a nabádáme žáky k častému mytí nebo dezinfikování rukou. Chceme co nejdéle bez omezení normálně vyučovat. Děkujeme za Vaši podporu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát