Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Aktualizace – organizace výuky od 18. 11. 2020

Aktualizace – organizace výuky podle informací (viz níže) bude pokračovat až do pátku 27. listopadu. Od pondělí 30. 11. se výuka změní. Žáky a rodiče budeme informovat na webových stránkách školy a Infoservisem do 27. listopadu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

V pátek 27. 11. končí péče o děti rodičů vybraných profesí

V pátek 27. listopadu končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 – péče o děti rodičů vybraných profesí.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od středy 18. listopadu 2020 – Informace MŠMT – Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

A/ Povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy

 • ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina
 • příchod do školy průběžně do 7,50 hodinz důvodu nemíchání se žáků různých tříd
 • výuka od 7,55 hodin
  • 1. A – TU Mgr. Vošahlíková, ranní družinu zajišťuje paní Šiková
  • 1. B – TU Mgr. Poslušná, ranní družinu zajišťuje paní Šmídová
  • 2. A – TU Mgr. Kraftová, ranní družinu zajišťuje pan Rybka
  • 2. B – TU Mgr. Kalová, ranní družinu zajišťuje paní Havlovicová
  • 2. C – TU Mgr. Rožcová, ranní družinu zajišťuje slečna Krajská
 • Ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách
 • Pracovníci zajišťující ranní družinu budou dopoledne k dispozici TU v přidělené třídě
 • Výuka dle standartního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání
 • Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách

 • 1. A – ŠD paní Bendlová
 • 1. B – ŠD paní Knobová
 • 2. A – ŠD paní Šmejkalová
 • 2. B – ŠD sl. Pečená
 • 2. C – ŠD paní Provazníková

B/ Ostatní třídy

– pokračuje povinná distanční výuka. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole

C/ Školní jídelna

– řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti (opatření, která platila doposud, se nemění). Pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky jsou plošně odhlášeny školní obědy. Pokud by některý z těchto žáků chtěl využít školní stravování, musí si sám obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Takto přihlášení žáci mohou využít služby školní jídelny v čase od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Výdej obědů – výdejní okénko –  bude realizován v prostoru zásobovací rampy ŠJ do jídelnou dodaných přepravních misek. Školní jídelna z hygienických důvodů nevydá oběd do vašich přinesených jídlonosičů.

D/ Škola stále poskytuje službu dle NV č. 1109 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR, … )

– zajišťuje ŠD – paní Podzimková, Honcová, Nováčková

 • Distanční výuku pro tyto žáky zajistí – paní Hošková – Holá, paní Vöröšová
 • určené místnosti – oddělení ŠD 8,  ŠD 9  a MMU, popřípadě Inf.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu – žáci a zaměstnanci školy mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žádám rodiče, aby zkontrolovali, že děti mají v tašce alespoň 2 náhradní roušky v igelitovém sáčku. Zároveň upozorňuji, aby neposílali do školy děti vykazující známky onemocnění.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

NEPŘEHLÉDNĚTE!
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát