Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 30. listopadu 2020 – Informace MŠMT (viz příloha) – Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

A/ Povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol
 • žáků 9. ročníků základních škol
 • žáků 6. – 8. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky = střídání celých tříd
  • od 30. 11. do 4. 12. (lichý týden)
   • prezenční výuka ve škole 6. B a 7. A, B, C
   • povinná distanční výuka 6. A, C a 8. A, B, C
  • od 7. 12. do 11. 12. (sudý týden)
   • prezenční výuka ve škole 6. A, C a 8. A, B, C
   • povinná distanční výuka 6. B a 7. A, B, C
  • dále střídání po celých týdnech
 • ranní družina pro žáky 1. – 5. tříd od 6,15 hodin a odpolední školní družina do 16,30 hodin
 • ranní družina v kmenových třídách
 • odpolední družina v kmenových třídách, z personálních důvodů lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku
 • příchod žáků 1. – 5. tříd do školy průběžně od 6,15 hodin do 7,55 hodin, z důvodu nemíchání se žáků různých tříd žáci po převlečení odcházejí do svých kmenových tříd
 • příchod žáků 2. stupně základní školy průběžně od 7,20 hodin, z důvodu nemíchání se žáků různých tříd žáci po převlečení odcházejí do svých kmenových tříd
 • prezenční výuka ve škole od 7,55 hodin dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. (viz Bakaláři) bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání
 • distanční výuka podle stanoveného rozvrhu hodin na distanční výuku
 • prezenční výuka probíhá v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak nemíchají)
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

B/ Školní jídelna

Řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti (opatření, která platila doposud, se nemění).

 • školní stravování pro žáky na prezenční výuce ve školní jídelně bude zajištěno
 • pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky jsou plošně odhlášeny školní obědy. Pokud by některý z těchto žáků chtěl využít školní stravování, musí si sám obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Takto přihlášení žáci mohou využít služby školní jídelny v čase od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Výdej obědů – výdejní okénko –  bude realizován v prostoru zásobovací rampy ŠJ do jídelnou dodaných jednorázových misek nebo do vašich jídlonosičů výměnným způsobem (prázdný jídlonosič za plný).
 • Informace o přihlašování obědů jsou zveřejněny vedoucí ŠJ na webových stránkách školy

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména hygiena rukou a pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu – žáci a zaměstnanci školy mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žádám rodiče, aby zkontrolovali, že děti mají v tašce alespoň 2 náhradní roušky v igelitovém sáčku. Zároveň upozorňuji, aby neposílali do školy děti vykazující známky onemocnění.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

PŘÍLOHA:

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
UKLÍZEČE/UKLÍZEČKU

Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 151 nebo e-mailu: vlastina.fremrova@1zs-pb.cz

Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát