Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Z jednání vlády dne 10. 5. vyplynula novelizovaná mimořádná opatření (viz tento dokument), podle kterých bude provoz naší školy od 17. 5. 2021 fungovat následovně:

Od pondělí 17. května se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace – provoz je v běžném režimu.

Výuka jednotlivých tříd bude probíhat podle rozvrhu hodin, který je zveřejněn na Bakalářích.

Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Školní družina / školní klub

Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Školní stravování ve školní jídelně

ŠJ bude v provozu v běžném režimu. Všichni žáci školy mají přihlášené obědy.

Hygienická pravidla – BEZE ZMĚNY

  • Při vstupu do školy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
  • Ve vnitřních prostorách školy bude mít každý žák povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (zdravotnickou obličejovou masku/rouškou = ZOM) po celou dobu pobytu ve škole – žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy dvěma ZOM.
  • Zaměstnanci školy a školského zařízení používají prostředky ochrany nosu a úst dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Testování – UPRAVENO

  • Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
  • Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu (nutno doložit potvrzení!!!).
  • Testování žáků bude probíhat pravidelně jedenkrát týdně v pondělí v kmenové třídě (případně první den přítomnosti žáka ve škole v týdnu).
  • V případě testování mladších žáků, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcům ve vestibulu školy.

Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

PŘÍLOHA:

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát