Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,

vážíme si toho, jak se snažíte co nejlépe zvládat nástrahy distanční výuky. My učitelé se snažíme dělat vše pro to, aby pro vás tato forma výuky byla co nejsmysluplnější. Všichni, žáci, učitelé i rodiče, se v této době učíme spoustu nových věcí a překonáváme mnoho nečekaných překážek.

Protože nám záleží, aby on-line výuka byla co nejefektivnější, je důležité, abyste při ní měli vždy puštěnou webovou kameru.

Smyslem puštěné webové kamery rozhodně není snaha vás kontrolovat, jestli dáváte pozor, nebo pracujete. Všichni víme, že pokud žák chce, tak se může během on-line výuky věnovat tisíci jiných věcí, než je vyučování. To, jestli dáváte na on-line výuce pozor, je vaše odpovědnost. A je to jedna z důležitých lekcí, které nám distanční výuka dává – že ne učitel, ale každý z vás je odpovědný za své vzdělání.

Důvody, proč po vás chceme puštěnou webovou kameru, jsou tři:

  1. Aby učitel dobře a efektivně učil, potřebuje zpětnou vazbu. Když učitel mluví „do prázdna“ – tzn. pokud nemáte zapnuté webové kamery, tak neví, jestli je to srozumitelné, jestli nevysvětluje látku moc pomalu nebo moc rychle. Proto vás prosíme, dávejte nám učitelům co nejvíce zpětnou vazbu – kývněte, že rozumíte, ptejte se, když vás něco zajímá nebo něčemu nerozumíte.
  2. Nejnovější výzkumy ukazují, že žáci, kteří mají puštěné webové kamery, dávají během on-line výuky větší pozor a odnášejí si daleko více poznatků. Nemusí se proto tolik učit a připravovat, až skončí on-line výuka.
  3. Je evidentní, že tento způsob on-line setkávání se stává součástí našeho světa. A vy se tak kromě nové látky učíte důležitou sociální dovednost – nestydět se a umět přirozeně reagovat, když jsem před kamerou.

Proto vás žádáme: mějte prosím během on-line výuky puštěnou webovou kameru.

Děkujeme a opravdu se už všichni těšíme, až se s vámi setkáme opravdově a „na živo“.

Pedagogové Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

PS: Tento požadavek zazněl také na jednáních třídních schůzek ze strany zákonných zástupců žáků.

Pokud nechcete, aby ostatní viděli váš pokoj, dá se nastavit v Googlech rozmazáním nebo nastavením jiného pozadí.


Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího se žákem/studentem je jistě žádoucí a v některých případech patrně nezbytný.

Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň však škola pochopitelně musí přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také svým personálním a technickým možnostem. /viz. Úřad pro ochranu osobních údajů/.

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát