Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) musí být při každé základní, střední a vyšší odborné škole nově zřízena školská rada. Jedná se o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřízení školské rady a její pravomoci jsou zakotveny v § 167§168 uvedeného zákona.

Volební řád pro volby členů školské rady vydal zřizovatel školy Město Příbram. Ten rovněž usnesením stanovil, počet 6-ti členů školské rady pro naši školu.

Z výše uvedených dokumentů ve stručnosti uvádím:

  • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Město Příbram (2 členy), třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci (2 členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (2 členy),
  • funkční období členů školské rady je tři roky
  • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
  • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.  

Volby členů školské rady

Volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších osob se uskuteční 31. května až 1. června 2021. Volby se budou konat vzhledem k současné situaci on-line přes Bakaláře – Ankety hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků platí, že počet hlasů je roven počtu žáků školy (na jednoho žáka připadá jeden hlas).

Kandidátní lístky odevzdali v termínu dva kandidáti:

  • Bc. Radek Eliáš
  • Aleš Barášek

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
UKLÍZEČE/UKLÍZEČKU

Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 151 nebo e-mailu: vlastina.fremrova@1zs-pb.cz

Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát