Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

1. září 2021

 • Žáci přicházejí ke škole nejpozději do 7:50 hodin, zůstávají do odchodu prvňáčků do tříd v prostoru před budovou školy.
 • Školní budova bude otevřena v 7:35 hodin, (1. třídy: doprovod = pouze rodiče, zákonní zástupci).
 • Do školní budovy vstupují všichni žáci (včetně doprovodu prvňáčků 1. 9.) se zakrytými dýchacími cestami, dospělí s respirátorem. V den testování žáci odloží ve třídě roušku až po získání negativního výsledku po provedení testu. Ve společných prostorách školy musí mít žáci i zaměstnanci školy zakryté dýchací cesty.

1. září budou testováni všichni žáci školy s výjimkou prvňáčků, ti budou testováni 2. září. Další testy proběhnou u všech žáků 6. a 9. září 2021.

 • Prosíme o důvěru, že testování proběhne 1., 2., 6. a 9. září 2021 pod vedením našich pedagogů bez komplikací.
 • Testování 6. a 9. září se bude konat již v ranní družině (platí pro zapsané žáky do ŠD využívající ranní družinu).
 • Testování se koná pod vedením pedagoga, který učí ve třídě první vyučovací hodinu, případně i s dopomocí asistenta pedagoga.
 • Rodič může prokázat, že dítě je negativní, testem jiným (seznam testů).
 • Testují se všichni žáci školy (kromě očkovaných 14 dní po druhé dávce, a po prodělání nemoci do 180 dní – prosíme rodiče o vyplnění čestného prohlášení (ke stažení zde).  V případě pozitivního testu dítěte 1., 2. a 6. září 2021 budou rodiče informováni, aby si dítě vyzvedli a nechali ho otestovat PCR testem, bude-li test negativní, vrací se žák do třídy.
 • Ve čtvrtek 9. září 2021 v případě pozitivního testu žáka ve třídě zatelefonuje zaměstnanec školy rodičům a žáci (celá třída) odcházejí domů (po dohodě s rodiči může jít dítě samo), čekají na výsledek PCR testu, v případě negativního výsledku se mohou vrátit na vyučování, v případě pozitivního výsledku jde do karantény celá třída, přechází na distanční výuku, vše se řídí pokyny hygienické stanice.
 • Mimo testovací dny, nebo při pozdním příchodu do školy v testovací dny se nově příchozí žák nahlásí službě ve vrátnici školy a bude otestován.

Vyučování:

Středa  
1. 9.
slavnostní zahájení
školního roku 2021 – 2022
07:55 – 08:40 h
Čtvrtek
2. 9.
1. třídy
2. – 3. třídy
4. – 9. třídy
07:55 – 09:35 h
07:55 – 10:40 h
07:55 – 11:35 h
Pátek
3. 9.
1. třídy
2. – 9. třídy
07:55 – 10:40 h
07:55 – 11:35 h

Stravování:

 • 1. září od 10:00 do 12:00 hodin
 • od 2. září po skončení vyučování

 Hygienické pokyny:

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění do budovy školy nevstupují (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
 • ochrana dýchacích cest podle aktuálního nařízení – v den testování žáci odloží ve třídě roušku až po získání negativního výsledku po provedení testu.
 • další dny mají žáci roušku nasazenu pouze ve společných prostorách
 • žáci, kteří by se měli podrobit testování a test odmítnou, musí mít ochranu dýchacích cest i ve třídě =  po celou dobu pobytu ve škole, nebude jim umožněna tělesná výchova v tělocvičně, zakázán zpěv v hodinách Hv, ve školní jídelně budou obědvat u stolu pro ně vyčleněném
 • mytí rukou, dezinfekce
 • používání jednorázových kapesníků
 • větrání
 • odstup 
 • osobní odpovědnost za dodržování pravidel

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

PŘÍLOHY:

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát