Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy
  • Žáci do 12 let věku nemusí prokazovat podmínky bezinfekčnosti (ani při ubytování, stravování ani na lyžařském vleku)
  • Žáci od 12 let věku se musí před zahájením ubytování prokázat splněním podmínek bezinfekčnosti (RT-PCR test negativní ne starší než 72 hodin nebo očkování proti onemocnění covid-19, nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech). Pro ubytování a stravování (jídelna neslouží veřejnosti, ale pouze hostům zařízení) platí výše zmíněné 7 dní.
  • Žáci od 12 let věku musí při nákupu skipasu prokázat splnění podmínek bezinfekčnosti (RT-PCR test negativní ne starší než 72 hodin nebo očkování proti onemocnění covid-19, nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech). Toto potvrzení však platí pouze 72 hodin.

Viz vyjádření MZČR

Podmínky účasti žáků na lyžařském výcviku a zotavovacím pobytu:

Žák od 12 let věku prokáže při odjezdu na akci před nástupem do autobusu splnění podmínek bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení nebude vpuštěn do autobusu – nemohl by být ubytován.

Doporučujeme zákonným zástupcům objednat své dítě (které se nemůže prokázat splněním podmínek bezinfekčnosti – očkování či prodělané onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech) jedoucí na školní akci na testování tak, aby před odjezdem mělo potvrzení k dispozici. Potvrzení nesmí být starší než 72 hodin.

V průběhu lyžařského výcviku a zotavovacího pobytu budou žáci starší 12 let (kteří se nemohou prokázat splněním podmínek bezinfekčnosti – očkování či prodělané onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech) testováni mobilním testovacím týmem, abychom splnili podmínku bezinfekčnosti na lyžařském vleku (zajistí škola).

Děti od 12 do 18 let mají až pět testů v měsíci hrazených zdravotní pojišťovnou.

Výše zmíněné podmínky jsou platné k datu 7. 12. 2021 a platí do 25. 12. 2021 do 23:59 hodin.

O případné změně opatření bude škola zákonné zástupce žáků informovat.

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát