Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

‘Aktuality’

Vážení žáci a zákonní zástupci, níže naleznete návod pro zápis Volitelných předmětů pro školní rok 2021/ 2022 přes webovou aplikaci Bakaláři. Výběr bude spuštěn pro všechny žáky budoucích 6. – 9. ročníků v pondělí 10.5.2021 od 00:00 hod. – konec zápisu 16.5.2021 do 23:59.  

Návod ve formátu PDF najdete v příloze.

Ředitel školy si vyhrazuje právo změnit obsazení skupin dle aktuální situace.

PŘÍLOHA:

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,

vážíme si toho, jak se snažíte co nejlépe zvládat nástrahy distanční výuky. My učitelé se snažíme dělat vše pro to, aby pro vás tato forma výuky byla co nejsmysluplnější. Všichni, žáci, učitelé i rodiče, se v této době učíme spoustu nových věcí a překonáváme mnoho nečekaných překážek.

Protože nám záleží, aby on-line výuka byla co nejefektivnější, je důležité, abyste při ní měli vždy puštěnou webovou kameru.

Smyslem puštěné webové kamery rozhodně není snaha vás kontrolovat, jestli dáváte pozor, nebo pracujete. Všichni víme, že pokud žák chce, tak se může během on-line výuky věnovat tisíci jiných věcí, než je vyučování. To, jestli dáváte na on-line výuce pozor, je vaše odpovědnost. A je to jedna z důležitých lekcí, které nám distanční výuka dává – že ne učitel, ale každý z vás je odpovědný za své vzdělání.

Důvody, proč po vás chceme puštěnou webovou kameru, jsou tři:

 1. Aby učitel dobře a efektivně učil, potřebuje zpětnou vazbu. Když učitel mluví „do prázdna“ – tzn. pokud nemáte zapnuté webové kamery, tak neví, jestli je to srozumitelné, jestli nevysvětluje látku moc pomalu nebo moc rychle. Proto vás prosíme, dávejte nám učitelům co nejvíce zpětnou vazbu – kývněte, že rozumíte, ptejte se, když vás něco zajímá nebo něčemu nerozumíte.
 2. Nejnovější výzkumy ukazují, že žáci, kteří mají puštěné webové kamery, dávají během on-line výuky větší pozor a odnášejí si daleko více poznatků. Nemusí se proto tolik učit a připravovat, až skončí on-line výuka.
 3. Je evidentní, že tento způsob on-line setkávání se stává součástí našeho světa. A vy se tak kromě nové látky učíte důležitou sociální dovednost – nestydět se a umět přirozeně reagovat, když jsem před kamerou.

Proto vás žádáme: mějte prosím během on-line výuky puštěnou webovou kameru.

Děkujeme a opravdu se už všichni těšíme, až se s vámi setkáme opravdově a „na živo“.

Pedagogové Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

PS: Tento požadavek zazněl také na jednáních třídních schůzek ze strany zákonných zástupců žáků.

Pokud nechcete, aby ostatní viděli váš pokoj, dá se nastavit v Googlech rozmazáním nebo nastavením jiného pozadí.


Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího se žákem/studentem je jistě žádoucí a v některých případech patrně nezbytný.

Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň však škola pochopitelně musí přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také svým personálním a technickým možnostem. /viz. Úřad pro ochranu osobních údajů/.

Umožňuje se osobní přítomnost žáků 2. stupně a to za podmínky rotační výuky – vzdělávání v lichém týdnu se účastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd (viz INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021).

Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení

 • jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), to se týká pouze těch žáků, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
 • v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
 • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd.

Testování ve školách

 • Žáci 1. stupně budou od 3. 5. 2021 testováni preventivním antigenním testem s frekvencí jedenkrát týdně – vždy první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu
 • Pro žáky 2. stupně základní školy platí frekvence testování dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Nebude-li žák přítomen v den testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygienická stanice.
 • Žáci, kteří prokazatelně doloží potvrzení o onemocnění COVID-19 a neuplynulo od prvního RT-PCR  pozitivního testu více než 90 dní, nemusí být testováni. Tuto skutečnost však musí doložit škole např. – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, … Pokud toto škole nedoloží, žák se účastní testování podle harmonogramu školy.

Ochrana nosu a úst

 • Zaměstnanci škol a školských zařízení – respirátory dle standardu MO MZd
 • Žáci základní školy – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

PROVOZ ŠKOLY

 • 1. stupeň školy beze změn
 • 2. stupeň – vstup do školy od 7:30 hodin průběžně do 7:50 hodin z důvodu nemíchání se žáků různých tříd
 • Výuka od 7:55 hodin dle rozvrhu pro prezenční výuku (úprava u volitelných předmětů z důvodu zachování homogenity skupin a tříd)
 • Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu
 • Provoz školního klubu bude upřesněn – platí podmínka zachování homogenity tříd a skupin

PŘÍLOHA:


REALIZACE PREZENČNÍ VÝUKY OD 3. 5. 2021

SUDÝ TÝDEN

 • OD 3. 5. DO 7. 5.
 • OD 17. 5. DO 21. 5.
 • OD 31. 5. DO 4. 6.
 • OD 14. 6. DO 18. 6.

Ve škole na prezenční výuce

Třídy:

 • 2. A, B, C
 • 5. A, B, C
 • 7. A, B, C
 • 8. A, B, C 

1. stupeň – 2. A, B, C
(3 třídy)

1. patro – 5. A, B, C
(3 třídy)

2. patro – 7. A, B, C
(3 třídy)

3. patro – 8. A, B, C
(3 třídy)

LICHÝ TÝDEN

 • OD 10. 5. DO 14. 5.
 • OD 24. 5. DO 28. 5.
 • OD 7. 6. DO 11. 6.
 • OD 21. 6. DO 25. 6.

Ve škole na prezenční výuce

Třídy:

 • 1. A, B
 • 3. A, B
 • 4. A, B, C
 • 6. A, B, C
 • 9. A, B, C

1. stupeň – 1. A, B + 3.A
(3 třídy)

1. patro – 3.B + 4.B + 6.C
(3 třídy)

2. patro – 4. A, C + 6.B
(3 třídy)

3. patro – 9. A, B, C + 6.A
(4 třídy)

Rotační výuka po týdnech, pokud vládním opatřením a nařízením MŠMT nebude určeno jinak.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Stravování od 3. května 2021  (6. třídy, 7. třídy, 8. třídy, 9. třídy)

 • Obědy budou mít přihlášené všechny děti, které hradí stravné formou inkasa a to od prvního dne, kdy začnou chodit do školy. Vždy na dny, kdy mají prezenční výuku.
 • Obědy budou mít přihlášené všechny děti, které hradí stravné formou převodu, mají na svém kontě přeplatek. A to od prvního dne, kdy začnou chodit do školy. Vždy na dny, kdy mají prezenční výuku.
 • Kdo hradí obědy hotově, bude mít přihlášené obědy do vyčerpání přeplatku na svém kontě na dny, kdy chodí do školy na prezenční výuku.

Odhlašování obědů, přihlašování obědů, informace:

www.strava.cz , telefon 318401153, mail: marie.zachova@1zs-pb.cz
Bc. Marie Zachová, vedoucí školní jídelny

Dovolujeme si vám nabídnout dvě pozvánky na semináře pro rodiče, které se budou konat online v rámci rodičovské kavárny podpořené z projektu MAP II ORP Příbram v rámci aktivit MAS Podbrdsko.

V případě zájmu o účast na semináři je třeba potvrdit svůj zájem na e-mail: info@maspodbrdsko.cz.

Jak posílit duševní zdraví

Lektorka: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

Termín: 17. 5. 2021 od 17:00 hod.

Seminář bude rozpravou s rodiči o charakteristikách současného dětství, těžkostech zvládání distanční výuky, návratu do školy, možnostech pomoci dítěti zažít pocit úspěchu, apod. Více v přiloženém letáku.

Šikana a kyberšikana

Lektorka: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

Termín: 27. 5. 2021 od 17:00 hod.

V tomto semináři se budou řešit znaky šikany a kyberšikany, jejich odlišnosti, možnosti rodičů alespoň částečně předcházet těmto jevům, atd. Více v přiloženém letáku.

Milí žáci, nabízíme vám zdarma možnost účastnit se orientačního běhu s angličtinou sestavený Gymnáziem pod Svatou Horou. Myslíme si, že umožní dětem vyrazit do nedaleké přírody s nějakým cílem a navíc s možností procvičit si svou angličtinu. Okolo Svaté Hory je umístěno 10 kontrol s 10 otázkami. Každá kontrola má svůj QR kód, který si běžec naskenuje a tím ho nahraje do aplikace iOrienteering.  U každé kontroly je úkol v angličtině s možností výběru ze tří odpovědí. Vybraná odpověď má své písmeno, např. X nebo Y nebo Z, které je již součástí hledané tajenky. Žáci základní školy hledají zelené texty (modré jsou pro střední školy). Vybraná písmena si běžci průběžně zapisují nebo pamatují. Po dokončení běhu poskládají písmena za sebe a svou tajenku nahrají na odkaz na webových stánkách Gymnázia pod Svatou Horou: www.gshpb.cz. Správné tajenky spárujeme s časovými výsledky a vyhodnotíme.  

Start běhu je na vstupu do naší Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, Příbram II.  

Kontroly budou odstraněny 1. 6. 2021. 

Před během je nutné nahrát do mobilu aplikaci iOrienteering z App Store nebo Google Play. 

Za Gymnázium pod Svatou Horou 

Mgr. Hana Malátková a Mgr. Radka Vocílková 

Jídelníček je na týden od 3. 5. 2021 již připravený, ale dostupný na Strava.cz bude od okamžiku, kdy budeme vědět více o provozu školy.

Čekáme na vydání vládního rozhodnutí a informaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení od 3. 5.

Zatím je jídelníček zveřejněn na webových stránkách školy.

Objednávky můžete provést v kanceláři školní jídelny osobně, mailem nebo telefonicky.

Mail: marie.zachova@1zs-pb.cz

Telefon: +420 318 401 153

Vážení rodiče,                                                 

děkujeme Vám, že jste si zvolili pro vzdělávání svého dítěte ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme tři první třídy po cca dvaceti žácích.

Informační schůzka rodičů žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2021/2022, se bude konat ve školní jídelně. O termínu schůzky budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy. Schůzky se budete moci zúčastnit i s Vašimi dětmi.

Na schůzce bude nutné dodržovat aktuální mimořádná opatření.

Mgr. Roman Behún, ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Zápisy Online
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát