Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

‘Projekty, granty, akce…’

Projekt
ŠABLONY PRO ZŠ
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích – poskytnutí dočasné personální podpory – školní asistent.


eumsmt

eumsmt

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Žadatel:
Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR,z.s.

Partner s finančním plněním:
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice

Partneři bez finančního plnění:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno
Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.

Doba realizace:
1. 5. 2018 – 30. 4. 2021

Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

Podrobnosti o projektu…

Hledáte zajímavý program na prázdniny pro vaše děti?
Chcete zkusit ve svém volném čase něco úplně jiného než jsou klasické návštěvy památek?
Chcete se dozvědět i vy mnoho zajímavého o našich středočeských firmách?

Krajská hospodářská komora Střední Čechy připravila ve spolupráci se Středočeským krajem zajímavou akci pro děti a studenty pod názvem POZNÁVÁME FIRMY VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH. Jedná se o soutěž, jejímž hlavním smyslem je přivést děti do středočeských firem a přiblížit jim práci ve firmách v jejich okolí. Do soutěže se zapojilo více jak 20 středočeských firem, které jsou ochotny ukázat své provozy dětem a jejich rodičům nebo prarodičům během prázdnin a dále žákům ZŠ a SŠ během podzimních měsíců školního roku 2016-2017. Jde většinou o zajímavé výrobní firmy, které chtějí přilákat do svých provozů mladé lidi a motivovat žáky a studenty ke studiu potřebných oborů a také pobavit je.

Soutěž probíhá v termínu 15.6.-30.11.2016. Jak se do soutěže zapojit?

Více viz www.khkstrednicechy.cz

19.11. se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili přednášky na téma bezpečná manipulace se zábavní pyrotechnikou s ohledem na rizika z ní vyplývající. Tyto přednášky jsou součástí preventivního projektu města Příbram, ve spolupráci s občanským sdružením Tilius.

Mgr. Petra Poslušná, metodik prevence

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Přednáška na téma ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA - BEZPEČNOST, RIZIKA

Přednáška na téma ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA – BEZPEČNOST, RIZIKA


Přečtěte si zbytek zprávy »

První část fotoseriálu z výtvarných dílen pro rodiče s dětmi je tady. I v tomto roce můžeme kreativní dílny pro rodičovskou veřejnost a jejich děti pořádat díky finanční podpoře města Příbram.

Kouzelná rybka

Kouzelná rybka


Přečtěte si zbytek zprávy »

č.1 „Kouzelná rybička“ z keramiky
pondělí 16.11., 16.00 – 19.00 hod (pouze 1. ročníky)

č.2 „Keramický anděl“
středa 25.11., 16.00 – 19.00 hod (pro všechny)

č.3 „Adventní věnec textilní“ (ze stužek)
pátek 27.11., 16.00 – 19.00 hod (pro všechny)

č.4 „Adventní zdobení“ (kužel ze stužek)
pondělí 30.11., 16.00 – 19.00 hod (pro všechny)

č.5 „Provázkový adventní stromek“
pondělí 7.12., 16.00 – 19.00 hod (pro všechny)

č.6 „Adventní zdobení“ (koule z flitrů a provázků)
pondělí 14.12., 16.00 – 19.00 hod (pro všechny)


Milé maminky, tatínkové, babičky či tety, opět jsme pro Vás připravili ve spolupráci s městem Příbram předvánoční kreativní kurzy. S sebou potřebujete jenom dobrou náladu a chuť něco hezkého vytvořit (hlásit se můžete i na více akcí).

Závazné přihlášky obratem posílejte přes své dítko paní učitelce Poslušné – 1.C (počet míst omezen, rozhoduje pořadí přihlášených!)

Tyto kreativní kurzy jsou pro zájemce zdarma díky finanční podpoře města Příbram.

Záměr Ministerstva školství nazvaný „iPady do škol“ tj. zařadit nejmodernější techniku do výuky na českých školách, se úspěšně daří realizovat i na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.
Naši pedagogičtí pracovníci se již 2 roky aktivně zajímají o tuto problematiku a účastní se tematicky zaměřených školení.

Díky podpoře Nadace ČEZ, od které jsme v letošním roce získali 100 tisíc korun na nákup 8 kusů iPadů, žáci i pedagogové využívají výukové programy a technologie, včetně zařízení Apple Tv, ke zdokonalení a zpestření výuky.

Mgr. L. Sudová

 Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek na nákup iPadů v projektu „S ČEZem k novým formám výuky mladé generace“.

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek na nákup iPadů v projektu „S ČEZem k novým formám výuky mladé generace“.


Přečtěte si zbytek zprávy »

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát