Tato stránka je věnovaná základním dokumentům vztahujícím se k pravidlům chodu naší školy a hodnocení vzdělávání žáků.

Další dokumenty týkající se školství na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.

Stanovy AŠSK.