DOKUMENTY

ŠKOLSKÁ RADA

VOLEBNÍ ŘÁD

Zápisy z jednání

Zápis z jednání ŠR ze dne 17. 9. 2019
Zápis z jednání ŠR ze dne 20. 3. 2019
Zápis z jednání ŠR ze dne 5. 10. 2018
Zápis z jednání ŠR ze dne 5. 4. 2018
Zápis z jednání ŠR ze dne 16. 10. 2017
Zápis z jednání ŠR ze dne 5. 4. 2017
Zápis z jednání ŠR ze dne 24. 10. 2016
Zápis z jednání ŠR ze dne 26. 4. 2016
Zápis z jednání ŠR ze dne 27. 10. 2015
Zápis z jednání ŠR ze dne 4. 3. 2015
Zápis o dovolbě člena zástupce pedagogů do školské rady ze dne 2. 9. 2015

ŠKOLSKÁ RADA

Od konce roku 2014 je při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).

Datum zřízení 13. červen 2005
Počet členů školské rady 6 členů (od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021)
Členové školské rady Mgr. Pavel Kotěšovský (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Jaroslav Umlauf (za pedagogické pracovníky)
Bc. Radek Eliáš (za rodiče – zákonné zástupce, předseda ŠR)
Lada Bečvářová (za rodiče – zák. zástupce)
PaedDr. Tomáš Hlaváč (za zřizovatele)
Mgr. Petr Šlemenda (za zřizovatele)