DOKUMENTY

ŠKOLSKÁ RADA
VOLEBNÍ ŘÁD

Zápisy z jednání

Zápis z jednání ŠR ze dne 13. 4. 2021
Výsledek voleb 2021

ŠKOLSKÁ RADA

Od konce roku 2014 je při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).

Datum zřízení 13. červen 2005
Počet členů školské rady 6 členů (od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024)
Členové školské rady Mgr. Pavel Kotěšovský (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Tomáš Kozmér (za pedagogické pracovníky)
Bc. Radek Eliáš (za rodiče – zákonné zástupce)
Aleš Barášek (za rodiče – zák. zástupce)
Mgr. Dagmar Kretbová (za zřizovatele)
Mgr. Simona Luftová (za zřizovatele)