Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Úterý 1. 9. 2020 – zahájení školního roku 

1. ROČNÍK

!!! POZOR !!!

Rodičům žáků 1. ročníku:

Ačkoliv je na základě doporučení MŠMT od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo provozu školy, z rozhodnutí ředitele školy se bude na slavnostní zahájení školní docházky 1. tříd vztahovat výjimka, podle které budou moci zákonní zástupci (pouze a výhradně – nikoliv další rodinní příslušníci) žáků I.A a I.B doprovázet své děti do prostor školy a pobýt s nimi během tohoto výjimečného dne přímo ve třídě. Doporučujeme zákonným zástupcům žáků v prostorách školy použít roušku. Žáci roušku mít nemusí.

7,55 – 8,40 hod.

 • třídní učitelky si žáky vyzvednou na nádvoří školy před hlavním vchodem, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy
 • žáci 1. ročníku vchází do budovy školy hlavním vchodem
 • aktovku ani přezuvky nemusí žáci mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
 • slavnostní zahájení v budově školy
 • ve třídách následují třídní aktivy pro rodiče žáků 1. ročníku
 • ukončení nejpozději v 9 hodin
 • školní družina je v provozu od 1. září

2. – 9. ROČNÍK

7,55 – 8,40 hod.

 • zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách
 • žáci vchází do budovy školy hlavním vchodem
 • aktovku ani přezuvky nemusí žáci mít
 • ukončení nejpozději v 9 hodin

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 8,40 – 13,30 hod.
ŠKOLNÍ KLUB: 8,40 – 12,00 hod.
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ: 10,00 – 12,00 hod.

Středa 2. 9. 2020 – pátek 4. 9. 2020

STŘEDA
2. 9. 2020
1. třídy (2 vyučovací hodiny)
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
2. – 3. třídy (3 vyučovací hodiny)
4. – 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ  
07,55 – 09,35 hod.

07,55 – 10,40 hod.
07,55 – 11,35 hod.
06,15 – 16,30 hod.
11,35 – 14,00 hod.
běžný provoz  
ČTVRTEK
3. 9. 2020
1. třídy (3 vyučovací hodiny)
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
2. – 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ  
07,55 – 10,40 hod.

07,55 – 11,35 hod.
běžný provoz
11,35 – 14,00 hod.
běžný provoz
PÁTEK
4. 9. 2020
1. – 9. třídy
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
ŠD, ŠK a ŠJ
výuka dle rozvrhu

běžný provoz

Upozorňujeme všechny, že na základě doporučení MŠMT je od 1. 9. 2020 zakázán vstup zákonným zástupcům žáků a dalším osobám do budovy školy.

Z rozhodnutí ředitele školy bude 1. 9. 2020 výjimečně umožněn vstup do budovy školy výhradně zákonným zástupcům (max. 2 osoby) žáků prvního ročníku za účelem slavnostního zahájení povinné školní docházky. Doporučujeme však zákonným zástupcům použít v prostorách školy roušky.

Děkujeme za pochopení.

Milí žáci, rodiče a zákonní zástupci, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy,

dneškem pro nás všechny končí období, ve kterém škola nefungovala tak, jak jsme byli všichni po léta zvyklí. Máme před sebou 195 pracovních dní a byl bych velice rád, kdyby všechny tyto dny byla škola pro žáky a zaměstnance školy otevřená.

Vítám Vás všechny opět ve škole, práci či zaměstnání.

Srdečně vítám na dálku naše úplné nováčky – žáky prvního ročníku a dále řadu nových žáků naší školy. Přeji jim, aby se jim na naší škole líbilo a dařilo.

Po necelých čtyřech měsících distanční výuky a dvou měsících prázdnin si všichni musíme připomenout známé lidové rčení, že „zahálka není štěstím, když je jediným naším zaměstnáním a že lenost k nám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem“.

Přeji Vám proto všem na prahu nového školního roku hodně chuti do práce a také hodně radosti z dosažených výsledků.

V průběhu dvou měsíců prázdnin opět došlo k vylepšení prostředí naší školy. Bylo vymalováno šest učeben, chodba v pavilonu 1. tříd a všechna sociální zařízení v budově školy. Opravena byla podlaha v učebně přírodopisu a bude do této učebny dodán nový školní žákovský nábytek. Byl nainstalován nový školní rozhlas, takže na začátku a konci vyučovacích hodin již neuslyšíte školní zvonění.

Zahájena byla výstavba venkovní učebny, která je z velké části financována z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Vážené kolegyně, kolegové, přál bych si, aby tento školní rok, který je před námi, byl rokem klidným, příjemným a veselým. Sami však víme, že prostředí, společnost, rodiče, a hlavně někteří naši žáci nám dokáží přichystat nepřebernou řadu „překvapení“. Z toho tedy vyplývá, že to, co můžete ovlivnit sami svým chováním, svým profesním a profesionálním přístupem tak čiňte, neboť klid a pohoda pro naši náročnou práci je přímo nezbytností.

Chtěl bych na závěr Vám všem žákům popřát, aby právě začínající školní rok byl pro Vás rokem úspěchů, radostí a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty a optimismu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.


1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 25,00 Kč 525,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 28,00 Kč 588,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 33,00 Kč 693,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 27. 8. do 31. 8. od 8,30 hod. do 13,00 hod.
a
od 1. 9. do 7. 9. 2020 od 7,30 do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude předáno žákům třídními učiteli dne 30. 6. 2020 ve školní budově – ve třídách.

1.– 3. třídy: sraz v prostoru u tělocvičen a odchod do školní budovy v 7,55 hodin
4. – 6. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 7,55 hodin
7. – 9. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 8,05 hodin

Žáci, kteří budou vstupovat poprvé od 11. 3. 2020 do školní budovy, musí odevzdat třídním učitelům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Zdroj: MŠMT

Žák školy musí odevzdat před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Zdroj: MZČR

Organizace dní 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020

Pondělí 29. 6.

 • školní skupiny žáků 1. stupně
 • pouze dopolední blok + oběd
 • odpolední blok (činnost „ŠD“) zrušen

Úterý 30. 6.

Vydávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

1.– 3. třídy: sraz v prostoru u tělocvičen a odchod do školní budovy v 7,55 hodin
4. – 6. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 7,55 hodin

7. – 9. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 8,05 hodin

Ukončení v cca 8,40 hodin – žáci odcházejí domů (školní družina, školní klub, školní jídelna – mimo provoz).

Žáci, kteří budou vstupovat poprvé od 11. 3. 2020 do školní budovy, musí odevzdat třídním učitelům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Přílohy:

Přeplatky za stravné budou vrácené na účty strávníků v průběhu prvního týdne v červenci 2020.

Ved. ŠJ Zachová Marie

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste si zvolili pro vzdělávání svého dítěte ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Ve školním roce 2020/2021 otevřeme dvě první třídy.

Zveme Vás na informační schůzku rodičů žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, která se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 hodin ve školní jídelně. Schůzky se můžete zúčastnit i s Vašimi dětmi.

Na schůzce je nutné dodržovat aktuální mimořádná opatření.

Mgr. Roman Behún
ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dne 25. 05. 2020 na svém jednání schválila a MŠMT dne 27. 05. 2020 upřesnilo dokumentem „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020“.

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně:

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Zdroj: MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, aktualizace k 27. 5. 2020.

Z důvodu zajištění chodu vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupně základní školy pedagogy je nutné, aby zákonný zástupce žáka vyjádřil zájem o účast na těchto aktivitách nejdéle do 02. 06. 2020 do 8 hodin emailem třídnímu učiteli.

Provozní doba:

 • začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na 8:30 hodin a konec na 10:30 hodin
 • vzdělávací aktivity budou organizovány následovně:
9. ročník Přijímací zkoušky Pondělí 15. 6. Pondělí 22. 6.
8. ročník Úterý 9. 6. Úterý 16. 6. Úterý 23. 6.
7. ročník Středa 10. 6. Středa 17. 6. Středa 24. 6.
6. ročník Čtvrtek 11. 6. Čtvrtek 18. 6. Čtvrtek 25. 6.
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy, nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce

Hygienická opatření:

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli prohlášení týkající se:

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory.

 • do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky rizikových faktorů nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou s příznaky rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví (při vstupu do školy může být žákům změřena tělesná teplota)
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • skupiny žáků jsou s maximálním počtem 15 žáků a s ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z občasných aktivit

Vstup do školy, odchod ze školy:

 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
 • odchod žáků ze školy bude po ukončení aktivit
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Školní stravování:

Školní stravování nebude zajištěno z provozních důvodů.

Přílohy

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát