Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Ve dnech 13.9.-17.9.2021 se sportovní třída 6.E zúčastnila adaptačního kurzu na Lipně, Černá v Pošumaví v Hotelu Racek. Celý týden byl ve znamení kolektivních her zaměřených na adaptaci třídního kolektivu a vzájemné poznávání. Jeden ze dnů jsme využili k celodennímu pěšímu výletu k Vítkovu kameni, s nádhernou vyhlídkou na Lipenské okolí zpestřenou jízdou přívozem. Vlakem jsme si zajeli do NPP Olšina, kde je možné spatřit velké množství fauny a flóry neposkvrněné přírody cestou po stezce kolem rybníka Olšina. Počasí nám velmi přálo, a tak některé děti neváhaly a v odpoledních hodinách několikrát za týden naskákaly do Lipenské přehrady, kde se věnovaly vodním hrátkám. V podvečerních hodinách děti hrály míčové hry, ping-pong,  využívaly trampolínu apod. Většinu času ale trávily na beachvolejbalovém hřišti v nelítostném volejbalovém boji děvčat proti chlapcům o vítězství. Velkým překvapením pro děti bylo, že si mohly vyzkoušet střelbu na terč ze vzduchovky. Večery probíhaly ve znamení kreativity, divadelních představení a nesmíme zapomenut i na závěrečný taneční večer ve stylu diskotékových tanců. Všichni jsme si celý týden moc užili a vzájemně se poznali, a to bylo hlavní poslání našeho pobytu na Lipně.

Třída VI.E

Dne 16. 9. 2021 se uskutečnil přespolní běh v areálu Nového rybníka. Bylo to vůbec poprvé od jara roku 2020, kdy se mohla uskutečnit sportovní soutěž mezi školami. Proto, bez ohledu na výsledky této akce, jsme tento nepříliš oblíbený závod přivítali s nadšením. Věřme, že děti budou moci sportovat i nadále. Ač nešlo v první řadě o výsledek, tak musíme všechny reprezentanty naší školy velice pochválit a budiž jim odměnou za jejich úsilí vynikající celkové 2. místo v pořadí všech jedenácti zúčastněných škol. Hned ve dvou kategoriích se nám podařilo obsadit prvenství, takže reálně „hrozí“, že naši žáci nás budou reprezentovat i v následném krajském kole. Gratulace patří: Kačce Kubové, Terce Tomáškové, Nikče Novotné, Matyldě Šebo, Denče Vackové, Adéle Černé, Áně Parezové, Ellie Barker, Nele Bejčkové, Denise Vokurkové, Ondrovi Urešovi, Tomovi Čechurovi, Davidovi Dörflovi, Matesovi Kudelňákovi, Fandovi Lukšanovi, Davidovi Syblíkovi, Karlu Šimkovi, Filipu Karešovi, Lukáši Křížkovi a Kubovi Sojákovi. Za mladší kategorie můžeme pogratulovat: Šimonovi Baráškovi, Markovi Malátkovi, Jendovi Kvapilovi, Leontýnce Králíčkové, Zitě Červenkové, Gabriele Pavlíčkové, Kájovi Teclovi, Vojtovi Kvapilovi, Šimonovi Jobovi, Agi Šnoblové, Nele Červenkové a Natálii Jiránkové.

ÚSPĚCH V „PŘESPOLNÍM BĚHU“

Děkujeme Aneta Šmejkalová, Jan Vobejda

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram pořádá:

SBĚR PAPÍRU

od středy 20. 10. 2021 do pátku 22. 10. 2021

od 7:35 do 7:55 hod. ve vestibulu školy

1. – 4. třída (7-10 let)   18   dnů á 25,00 Kč     450,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   18   dnů á 28,00 Kč     504,00 Kč
9. třída (15 let a více)   18   dnů á 33,00 Kč     594,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech 27. 9. – 6. 10. 2021 od 8,30 do 13,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách – povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy.

V případě, žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

(viz Informace MŠMT)

Jak posílit duševní zdraví - rodičovská kavárna - seminář pro rodiče

29. 9. 2021 od 17,00 hod.

Téma: Lektorka PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA si připravila povídání s rodiči o charakteristikách současného dětství, o tom, jak je těžké zvládnout distanční výuku a návrat do školy, Dozvíte se, jak lze dítě posílit, zajistit mu dostatečné sebepojetí a pomoci mu zažít úspěch, zacyklit v úspěchu a zároveň sám sebe zbytečně nestresovat.

Aktivní účast posluchačů je vítána (dotazy, sdílení zkušeností, apod.), nikoliv však nutná.

Seminář, který je podpořen z projektu MAP II ORP Příbram, bude realizován online. Přihlásit se můžete přes formulář – https://forms.gle/G9pdJfxt6pTg5pwu8 – nebo na e-mailu info@maspodbrdsko.cz.


Šikana a kyberšikana - rodičovská kavárna - seminář pro rodiče

12. 10. 2021 od 17,00 hod.

Téma: Lektorka PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA si připravila povídání o znacích šikany a kyberšikany, jejich odlišnostech, možnostech rodiče tomuto alespoň částečně předcházet, hledání společných cest, jak dítě ochránit, zajistit jeho dostatečné sebepojetí, čeho si všímat, jak být proaktivní v prevenci.

Aktivní pčast posluchačů je vítána (dotazy, sdílení zkušeností, apod.), nikoliv však nutná.

Seminář, který je podpořen z projektu MAP II ORP Příbram, bude realizován online. Přihlásit se můžete přes formulář – https://forms.gle/G9pdJfxt6pTg5pwu8 – nebo na e-mailu info@maspodbrdsko.cz.

Přihlášky do zájmových kroužků odevzdají žáci třídním učitelům do pátku 10. 9. 2021

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát