Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vláda na svém jednání dne 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Znamená to tedy, že školy budou do pátku 22. ledna pokračovat ve stejném režimu jako tento týden.

Na základě rozhodnutí hejtmanky SČK o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu, zajistí Základní škola pod Svatou Horou, Příbram vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Podrobnosti viz přiložený dokument.

PŘÍLOHA:

MŠMT vydalo s účinností ode dne 5. ledna 2021 opatření obecné povahy ohledně přijímacích řízení pro školní rok 2021/2022.

Více informací naleznete v příloženém dokumentu.

PŘÍLOHA:

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 4. ledna 2021 – Informace MŠMT – Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

A/ Povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy

  • ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina
  • příchod do školy průběžně do 7,50 hodin z důvodu nemíchání se žáků různých tříd
  • výuka od 7,55 hodin
  • ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách
  • Výuka dle standartního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání
  • Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách v homogenních skupinách

  • zajišťují vychovatelky ŠD

B/ Ostatní třídy

– pokračuje povinná distanční výuka dle původního rozvrhu. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole

C/ Školní jídelna

– řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti (opatření, která platila doposud, se nemění). Pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky jsou plošně odhlášeny školní obědy. Pokud by některý z těchto žáků chtěl využít školní stravování, musí si sám obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Takto přihlášení žáci mohou využít služby školní jídelny v čase od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Výdej obědů – výdejní okénko –  bude realizován v prostoru zásobovací rampy ŠJ do jídelnou dodaných přepravních misek. Školní jídelna z hygienických důvodů nevydá oběd do vašich přinesených jídlonosičů.

D/ Škola poskytuje službu dle NV č. 1378 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR, … )

– zajišťují vychovatelky ŠD

Distanční výuku pro tyto žáky zajistí slečna Krajská

  • určené místnosti – oddělení ŠD 8,  ŠD 9  a MMU, popřípadě Inf.

PŘÍLOHA:

Pf 2021

Projekt Participace 21 ,,Pébéčko“ jsme ve škole odstartovali již na jaře. Žáci byli podrobně seznámeni s principem projektu na schůzkách „školního parlamentu“, kterého se zúčastňují zástupci jednotlivých tříd.

Postupně byly předkládány návrhy a nápady na zlepšení prostředí kolem nás. Financování vítězného návrhu bude realizováno z rozpočtu projektu. Vedení školy nakonec vybralo čtyři návrhy, které by bylo možné zrealizovat. Zodpovědnost za hlasování převzal školní parlament, kde každý zástupce třídy dal hlas některému z návrhů.

Vítězným návrhem se stal projekt „Relaxační zóna, místo pro setkávání žáků“. Za částku 20.000,- Kč budou nakoupeny sedací prvky, které lze libovolně dle potřeby sestavovat. Taburety budou umístěny ve vestibulu školy v blízkosti historického klavírního křídla.

Přejme si, ať se v brzké době můžeme opět společně všichni setkávat ve škole plné žáků a ve volných chvílích mezi vyučovacími hodinami odpočívat na sedacích prvcích v relaxační zóně.

Vlasta Šmídová, koordinátor projektu

Nemáme žádné zprávy, jak budou chodit děti do školy v lednu 2021 a tak zatím předpokládáme, že od 4. 12. 2021 půjdou do školy všechny děti.

Stravné na měsíc leden 2021

1. – 4. třída (7-10 let)    19   dnů á 25,00 Kč      475,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)    19   dnů á 28,00 Kč      532,00 Kč
9. třída (15 let a více)    19   dnů á 33,00 Kč      627,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída

Stravné se vybírá ve dnech od 16.12.2020 do 18.12.2020 od 7,30 hod. do 15,00 hod. a od 4.1.2021 do 7.1.2021 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát