Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Založeno do ‘Projekty, granty, akce…’

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Město Příbram uspělo ve své žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem: „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, což pro město Příbram znamená, že se na tomto projektu finančně nepodílí. Tento projekt probíhá od 1.2.2010 do 30.6.2012 a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve všech základních školách zřizovaných městem Příbram, klade si za cíl vytvořit přístupem tzv. zdola (bottom – up) nástroje evaluace ve vzdělávání a zavést je do praxe, což vytvoří podmínky pro inovaci ŠVP (školní vzdělávací plán) partnerských škol s maximálním zapojení žáků a pedagogů škol do procesu.

Dále bude probíhat realizace motivačních a vzdělávacích aktivit, kterou chceme dosáhnout zvýšení kvality a efektivity uplatňování kompetencí pedagogických pracovníků ve vztahu k evaluaci
a autoevaluaci ŠVP s důrazem na širší rozpracování profilového tématu „EVVO – enviromentální výchova“. V neposlední řadě vznikne i-portál pro síťovou spolupráci, sdílení informací a přenos výsledků dobré praxe mezi školami a městem.

V Příbrami dne 13. 4. 2010
Mgr. Jan Chvál
Koordinátor projektu OP VK 1.1

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Město Příbram je úspěšným žadatelem projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je zcela financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, což pro město Příbram znamená, že se na tomto projektu finančně nepodílí.

Uvedený projekt je součástí komplexního záměru města, který je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání. Město Příbram jako zřizovatel chce tímto projektem pomoci všem svým základním a mateřským školám při úspěšné realizaci modernizačních procesů ve vzdělávání a zároveň podpořit zlepšení odborné připravenosti pracovníků škol pro zavádění školních vzdělávacích programů.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou primárně pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a mateřských škol zřizovaných městem Příbram, pro které byl sestaven plán vzdělávacích aktivit. Projekt byl zahájen 1.2.2010 a potrvá do 30.6.2012.

Radka Zelenková
koordinátor projektu OP VK 1.3

Žáci 8. ročníku měli za úkol vytvořit pro kamarády z Austrálie nabídku zájezdu po Západní nebo Severní Evropě. Při zpracování zadání museli žáci využívat nejenom své znalosti v oblasti zeměpisu, ale i znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky.

Své práce také prezentovali před spolužáky. Některé projekty si však zaslouží další prezentaci.

Posuďte sami:

Projekty v hodinách zeměpisu Projekty v hodinách zeměpisu Projekty v hodinách zeměpisu Projekty v hodinách zeměpisu

Radek Eliáš

Ve čtvrtek se u příležitosti DNE ZEMĚ uskuteční projektový den. Zúčastní se ho žáci celé školy. Budou plnit úkoly s ekologickou tématikou. Žáci II.stupně v rámci projektu věnují dvě vyučovací hodiny úklidu kolem školy.

Ukončení výuky

1.stupeň: dle rozvrhu hodin
2.stupeň: odpadá odpolední vyučování

Základní škola pod Svatou Horou se zapojila do grantového řízení projektu Nadace ČEZ Oranžová učebna, který si klade za cíl zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

V Oranžové učebně je učení zábavou …
Cílem projektu je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy budou moci zlepšit vybavení v učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a kombinovaných učebnách se zaměřením na technické obory. Studenti i pedagogové se tak dočkají nových výukových simulátorů, speciální výpočetní techniky, interaktivních tabulí a dalších výukových pomůcek. Maximální částka podpory na jeden projekt je 200 tisíc korun.

zdroj: http://www.cezregionum.cz/

Odeslány byly celkem tři přihlášky:

      1. Výuka fyziky podpořená kvalitními pomůckami (Fy),
      2. Praktická a laboratorní cvičení (Přírodopis, Chemie),
      3. Všestranné působení na smysly žáků (všechny předměty + Informatika – Interaktivní tabule ActivBoard)

Každá z těchto přihlášek splnila všechny požadavky Nadace ČEZ a byla tak do výběrového řízení zařazena.

Protože jedním z vodítek výběru je pro Nadaci ČEZ i názor veřejnosti, tedy případných budoucích uživatelů Oranžových učeben, je od 15. dubna do 15. května 2010 na stránkách www.cezregionum.cz nabídnuta všem jejich návštěvníkům možnost hlasovat a podpořit tak přidělení nadačního příspěvku pro konkrétní školu. Na uvedených stránkách budou k dispozici kromě podrobných pravidel hlasování také průběžné výsledky.

Pomoz své škole k nové ORANŽOVÉ UČEBNĚ

Proto chcete-li Zakladní školu pod Svatou Horou podpořit a zvýšit tak její šance na úspěch v získání Oranžové učebny, zúčastněte se hlasování ve prospěch naší školy (hlasujte zde). Pro tři z hlasujících navíc Nadace ČEZ připravila možnost získat i atraktivní cenu v podobě mininotebooku.

Ke vzniku projektu Oranžová učebna přispěl dlouhodobě vysoký zájem škol o projekty směřující ke zkvalitňování výuky a vybavení. „Podpora vzdělávání je dlouhodobě významnou součástí strategie Skupiny ČEZ. Spolupracujeme se školami všech stupňů a snažíme se probudit zájem studentů o technické obory. Nový projekt Nadace ČEZ Oranžová učebna vítám jako další významný krok k rozšíření této spolupráce,“ shrnuje Bohdana Horáčková, místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ.

V regionu Jaderné elektrárny Dukovany není projekt oranžových učeben nový. Již třetím rokem jsou v rámci podpory regionů vybavovány základní školy novou moderní technikou. Jedná se především o nákup a instalaci interaktivních tabulí, vybavení místa učitele, případně i nákup notebooků pro žáky. Nadace podpořila tento projekt v 50 základních školách regionu ve výši 7 milionů korun. Samotné obce se na projektu podílely necelým 1,5 milionem korun.

„S novou technikou máme výborné zkušenosti, motivuje děti k většímu zapojení do výuky. Učení je baví,“ říká ředitel Základní školy v Hrotovicích, PaedDr. František Kašpárek.

zdroj: http://www.cezregionum.cz/

Dne 31.3.2010 se ve škole uskutečnil projektový den „Velikonoční zvyky a tradice“. Byl pokračováním loňského projektu, který byl věnován zvykům a tradicím u nás. Letos jsme zjišťovali, jaké zvyky a tradice mají v ostatních státech Evropy i světa.

Projektový den

Přečtěte si zbytek zprávy »

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Na této škole probíhá projekt OP VK 1.1 – Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Kontaktní osoba: chval@opvk.pb.cz

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát