Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Založeno do ‘Školáček’

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte ve školním roce 2010 – 2011!!!

Zatímco jste si snad dobře o prázdninách odpočinuli, na škole trval pracovní ruch. Byla vyměněna okna v části pavilonu 2. stupně. Probíhala rekonstrukce ležatého potrubí do pavilonu tělocvičen a pavilonu 2. stupně. Byly vybudovány rozvody teplé vody do většiny tříd pavilonu 2. stupně, což bylo spojeno s rekonstrukcí hygienických koutů v těchto třídách. Byly provedeny nové malby a opraveny ve třídách, šatnách i v ostatních prostorách školy.

V tomto školním roce se všechny ročníky vyjma pátých budou vzdělávat dle školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“. Třídy 5. ročníku se budou se budou učit podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Od 4. do 9. ročníku je vždy jedna třída takzvaná sportovní. Žáci v těchto třídách mají větší dotaci hodin tělesné výchovy, po škole trénují (zaměření na volejbal), 2x za školní rok vyjíždí na sportovně zaměřený zotavovací a ozdravný pobyt (školu v přírodě).

Opět se ve škole zvýšil počet žáků a tříd. Budeme mít na 530 žáků ve 23 třídách, 8 oddělení ve školní družině. Jsme, jak se lidově říká, naplněni po okraj. Přejeme si, aby vedení města a zastupitelé města (volby – říjen 2010) rozhodli o uvolnění pavilonu školy, který má v pronájmu Gymnázium pod Svatou Horou. Jsme si jisti, že město Příbram by mohlo najít pro další fungování Gymnázia pod Svatou Horou jiné prostory (např. 2 volné pavilony bývalé 8. základní školy, včetně tělocvičen). Naší škole by prostory uvolněného pavilonu pomohly nadále zkvalitňovat poskytování základního vzdělání, výuky, celého výchovně vzdělávacího procesu. Rozvíjející úroveň naší školy potvrdila i Česká školní inspekce, která školu navštívila v červnu 2010. Její zprávu si můžete přečíst na našich webových stránkách (www.1zs-pb.cz).

Přeji všem kolegyním a kolegům, rodičům, žákům, ať nový školní rok 2010 – 2011 proběhne v korektní a pohodové atmosféře, bez snížení nároků na kvalitu a kvantitu poskytovaných odborných služeb naší školou. Ať jsou tyto služby poskytovány k Vaší i naší spokojenosti.

Naším cílem je nabízet žákům kvalitní vzdělání v příjemném a zdravém prostředí.

Mgr. Petr Ročňák v.r.
ředitel školy

Organizace školního roku 2010 – 2011

Škola je otevřena od 7.35 hodin – vyučování se řídí rozvrhem hodin pro každou třídu a začíná v 7.55 hod. V době vyučování je škola uzamčena. Při návštěvě školy zvoňte na kancelář školy nebo školní družinu.

Vyučování v týdnu od 1. do 3. září 2010:

St 1.9. slavnostní zahájení školního roku 2010 – 2011 – nejdéle do 9,30 hodin
Čt 2.9. 1. třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 5.třídy – 3 vyuč. hodiny, 6. – 9. třídy – 4 vyuč. hodiny
Pá 3.9. 1.třídy – 1. třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 9.třídy – dle rozvrhu

Prázdniny

Podzimní prázdniny: ve středu 27.října a v pátek 29.října 2010
Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23.prosince 2010 do neděle 2.ledna 2011, vyučování začne v pondělí 3.ledna 2011
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4.února 2011
Jarní prázdniny: od 28.února do 6.března 2011
Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 21.dubna a v pátek 22.dubna 2011
Hlavní prázdniny: od pátku 1.července do středy 31.srpna 2011

Předpokládaná ředitelská volna:
pondělí 27.září 2010, pondělí 25.října 2010, úterý 26.října 2010
Pro žáky zajištěn provoz ŠD, ŠK a stravování v ŠJ.

Třídní schůzky

čtvrtek 16.09.2010 – informační schůzka
čtvrtek 18.11.2010 – 1. a 2.čtvrtletí
čtvrtek 14.04.2011 – 3. a 4.čtvrtletí

Začátek třídních schůzek:
1. stupeň – od 15:30 hod.
2. stupeň – od 16:00 hod.

Rozpis volejbalových tréninků Školního sportovního klubu ve školním roce 2010/2011

Chlapci: Dívky:
4. a 5.roč. – st, pá 4. a 5.roč. – po, st, pá
6. roč. – po, st, pá 6. a 7. roč. „B“ – út, st, pá
6. – 8.roč. – út, pá 7. – 9.roč. „A“ – út, čt, pá
8. a 9.roč. – po, st, čt 7. – 9.roč. „DD“ – po, čt

PODROBNÝ ŠKOLNÍ PLÁN NA ROK 2010/2011 SPOLU S DALŠÍMI DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI NALEZNETE V PRVNÍM LETOŠNÍM VYDÁNÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU ŠKOLÁČEK (.pdf, 2.34 MB)
školáček

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vítejte v novém školním roce!

Po dvouměsíčním odpočinku se vracíme ke školní práci. Opět jsme se snažili vylepšit podmínky ke vzdělávání našich žáků a proto ani o prázdninách ve škole neustal pracovní ruch. Byly vybudovány nové odborné učebny chemie a anglického jazyka, renovací prošla podlaha velké tělocvičny. Do krásných pastelových barev byly vymalovány učebny pro žáky 1.stupně.

Školní vzdělávací program, jehož motivačním názvem je „Škola pro zdravý život“, se dostává do dalších ročníků a tak tento školní rok se podle něj budou vzdělávat žáci 1., 2. a 3. ročníků a žáci 6., 7. a 8. ročníků. Žáci ostatních tříd se i nadále budou učit podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. Ve 4. a 5. ročníku jsou žáci vedeni ke sportu formou sportovní přípravky, ze které mohou být na druhý stupeň ZŠ vybráni do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Přeji všem kolegyním a kolegům hodné a zvídavé žáky, všem rodičům hodné a úspěšné děti a všem žákům náročné a férové vyučující. Mnoho zdaru přeji našim prvňáčkům a zvláště pak deváťákům, před kterými stojí náročná životní volba – volba střední školy. Všem rodičům, zákonným zástupcům, přeji spokojenost s naší školou a poskytovanými službami.

Motto: Našim cílem je nabízet žákům kvalitní vzdělání v příjemném a zdravém prostředí.

Mgr. Petr Ročňák v.r.
ředitel školy

PODROBNÝ ŠKOLNÍ PLÁN NA ROK 2009/2010 SPOLU S DALŠÍMI DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI NALEZNETE V PRVNÍM LETOŠNÍM VYDÁNÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU ŠKOLÁČEK (.doc, 9.37 MB)

Organizace školního roku 2009 – 2010

Škola je otevřena od 7.35 hodin – vyučování se řídí rozvrhem hodin pro každou třídu a začíná v 7.55 hodin. V době vyučování je škola uzamčena. Při návštěvě školy zvoňte na kancelář školy nebo školní družinu.

Zahájení vyučování: úterý 1.září 2009

Vyučování v týdnu od 1. do 4.září 2009:

Út 1.9. slavnostní zahájení školního roku 2009 – 2010 – nejdéle do 9:30 hodin
St 2.9. 1.třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 5.třídy – 3 vyuč. hodiny, 6. – 9. třídy – 4 vyuč. hodiny
Čt 3.9. 1.třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 9.třídy – dle rozvrhu (ne 7. a 8. vyuč. hodinu)
Pá 4.9. 1.třídy – 3 vyuč. hodiny, 2. – 9.třídy – dle rozvrhu hodin

Prázdniny:
Podzimní prázdniny: ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10 2009
Vánoční prázdniny: od středy 23.12. 2009 do pátku 1.1. 2010, vyučování začne v pondělí 4.1. 2010
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29.1. 2010
Jarní prázdniny: od 15.2. do 21.2. 2010
Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 1.4. a v pátek 2.4. 2010
Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1.7. do úterý 31.8. 2010

Rozpis volejbalových tréninků Školního sportovního klubu ve školním roce 2009/2010:

Chlapci: Dívky:
4. a 5.roč. – po, st, pá 4. a 5.roč. – st, čt, pá
6. a 7.roč. – po, st, pá 6. a 7.roč. „C“ – út, st, pá
7. a 8.roč. – út, čt, pá 7., 8. a 9.roč. „A“ – po, st, čt
8. a 9.roč. – út, st, čt 7., 8. a 9.roč. „B“ – út, pá
ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát