Telefonní číslo 318 401 1 + dvojčíslo linky viz tabulka.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Behún Roman ředitel 54
Mgr. Umlauf Jaroslav statutární zást. 52
Mgr. Kotěšovský Pavel zástupce ředitele 66

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Máchová Petra finanční účetní 91
Fremrová Vlastimila sekretářka 51

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Baumruková Gabriela výchovný poradce 65

METODIK PREVENCE

Mgr. Poslušná Petra metodik prevence 56

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Eisenreichová Lenka školní psycholog 94

UČITELÉ

Mgr. Baumruková Gabriela učitelka 65
Mgr. Bláha Miroslav učitel 59
Bláhová Kristýna učitelka 62
Mgr. Fejt Petr učitel 56
Mgr. Hausnerová Hana učitelka 57
Mgr. Hrbek Jiří učitel 64
Mgr. Chlapovičová Jitka učitelka 69,96
Mgr. Kalová Dana učitelka 56
RNDr. Karel Jaromír učitel 63
Bc. Karešová Hana učitelka 69
Mgr. Kozmér Tomáš učitel 62
Mgr. Kraftová Helena učitelka 56
Mgr. Mecová Olga učitelka 59
Mgr. Mestlová Petra učitelka 64
Mgr. Mýtniková Mária učitelka 59
Mgr. Nesporá Alena učitelka 63
Mgr. Poslušná Petra učitelka 56
Mgr. Potůčková Jarmila učitelka 58
Mgr. Rážová Lenka učitelka 57
Mgr. Roubal Jan učitel 63
Mgr. Rožcová Dana učitelka 96
Mgr. Sudová Libuše učitelka 57
Dis. Šimůnek Jaroslav učitel 58
Mgr. Štefaniková Marie učitelka 57
Mgr. Tomášková Hana učitelka 68,64
Mgr. Tomková Markéta učitelka 69
Mgr. Truhlářová Dana učitelka 56
Mgr. Tylová Dagmar učitelka 96
Mgr. Uhlířová Pavla učitelka 59
Mgr. Umlaufová Anna učitelka 57
Mgr. Valíčková Lucie učitelka 65,68
Mgr. Vančatová Soňa učitelka 96
Mgr. Vobejda Jan učitel 68,64
Mgr. Voborská Naděžda učitelka 69
Mgr. Vondráková Martina učitelka 95
Mgr. Vošahlíková Jana učitelka 56

VYCHOVATELÉ

Podzimková Lada ved. vychov. ŠD 55
Bendlová Hana vychovatelka 55
Drašnarová Marika vychovatelka 93
Havlovicová Drahomíra vychovatelka 90
Honcová Jana vychovatelka 55
Knobová Klára vychovatelka 93
Nováčková Libuše vychovatelka 55
Provazníková Marcela vychovatelka 97
Bc. Šmejkalová Jana vychovatelka 93
spojení na vychovatelky ŠD: +420 736 781 551
Šmídová Vlasta ved. vychov. ŠK 94

ASISTENTI PEDAGOGA

Havlovicová Drahomíra asist. pedagoga 96
Ing. Hošková-Holá Zdeňka asist. pedagoga 58
Krajská Darina asist. pedagoga 58
Rybka Petr asist. pedagoga 55
Šiková Kateřina asist. pedagoga 64
Vöröšová-Gruberová Radka asist. pedagoga 63

ŠKOLNÍ ASISTENTI

Ing. Hošková-Holá Zdeňka školní asistent 56
Krajská Darina školní asistent 57
Vöröšová-Gruberová Radka školní asistent 58

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – PROVOZ

Smejtek Robert školník 60

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Bc. Zachová Marie vedoucí jídelny 53

GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů (“DPO“)

Ing. Barbora Bahníková barbora.bahnikova@gdprsystems.cz 773 518 462