Telefonní číslo 318 401 1 + dvojčíslo linky viz tabulka.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Behún Roman ředitel 54
Mgr. Kozmér Tomáš zástupce ředitele 91
Mgr. Kotěšovský Pavel zástupce ředitele 66

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Máchová Petra finanční účetní 52
Fremrová Vlastimila sekretářka 51

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Baumruková Gabriela výchovný poradce 65

METODIK PREVENCE

Mgr. Poslušná Petra metodik prevence 94

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Eisenreichová Lenka školní psycholog 94

UČITELÉ

Mgr. Baumruková Gabriela učitelka 65
Mgr. Bláha Miroslav učitel 59
Mgr. Bláhová Kristýna učitelka 62
Ing. Císař Miroslav učitel 63
Mgr. Hausnerová Hana učitelka 56
Mgr. Hrbek Jiří učitel 64
Mgr. Chlapovičová Jitka učitelka 69
Mgr. Chvátalová Eva učitelka 62
Mgr. Kalová Dana učitelka 57
Bc. Karešová Hana učitelka 69
Mgr. Kraftová Helena učitelka 56
Mgr. Mauricová Ivana učitelka 69
Mgr. Mecová Olga učitelka 59
Mgr. Mestlová Petra učitelka 64
Mgr. Mýtniková Mária učitelka 59
Mgr. Nesporá Alena učitelka 63
Mgr. Poslušná Petra učitelka 94
Mgr. Potůčková Jarmila učitelka 58
Mgr. Rážová Lenka učitelka 55
Rejlek Filip učitel 68
Mgr. Roub Jiří učitel 58
Mgr. Roubal Jan učitel 63
Mgr. Rožcová Dana učitelka 56
Mgr. Sudová Libuše učitelka 57
Dis. Šimůnek Jaroslav učitel 58
Mgr. Šmejkalová Aneta učitelka 57
Mgr. Štefaniková Marie učitelka 56
Mgr. Tomášková Hana učitelka 68,64
Mgr. Tomková Markéta učitelka 69
Mgr. Truhlářová Dana učitelka 57
Mgr. Trytová Magdaléna učitelka 62
Mgr. Tylová Dagmar učitelka 96
Mgr. Uhlířová Pavla učitelka 59
Mgr. Valíčková Lucie učitelka 65,68
Mgr. Vaski Vančatová Soňa učitelka 96
Mgr. Vobejda Jan učitel 68,64
Mgr. Voborská Naděžda učitelka 69
Mgr. Vondráková Martina učitelka 95
Mgr. Vošahlíková Jana učitelka 56

VYCHOVATELÉ

Podzimková Lada ved. vychov. ŠD 55
Bendlová Hana vychovatelka 93
Drašnarová Marika vychovatelka 55
Havlovicová Drahomíra vychovatelka 55
Honcová Jana vychovatelka 55
Knobová Klára vychovatelka 90
Nováčková Libuše vychovatelka 90
Provazníková Marcela vychovatelka 55
Dis. Šmejkalová Jana vychovatelka 97
spojení na vychovatelky ŠD: +420 736 781 551
Šmídová Vlasta ved. vychov. ŠK 94

ASISTENTI PEDAGOGA

Ing. Hošková-Holá Zdeňka asist. pedagoga 58
Krajská Darina asist. pedagoga 55,56
Plecitá Kateřina asist. pedagoga 63
Pochmanová Kamila asist. pedagoga 55,56
Šiková Kateřina asist. pedagoga 64

ŠKOLNÍ ASISTENTI

Ing. Hošková-Holá Zdeňka školní asistent 58
Krajská Darina školní asistent 55,56

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – PROVOZ

Smejtek Robert školník 60

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Bc. Zachová Marie vedoucí jídelny 53

GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů (“DPO“)

Ing. Barbora Bahníková barbora.bahnikova@gdprsystems.cz 773 518 462