Školní družina je určena dětem od 1. do 5. třídy, které sem mohou docházet před nebo po vyučování a věnovat se nejrůznějším zájmovým činnostem a aktivitám, jež pro ně připravuje tým vychovatelek.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD
Vzdělávací program školní družiny (.pdf, 1 MB)

Pokyn ředitele školy k přijímání do školní družiny
Kritéria pro přijetí

CELOROČNÍ TÉMA ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021: „Já svou zemi znám“
Plán školní družiny pro rok 2020/2021 (.pdf, 459 kB).

Seznam vychovatelek:
pí. ved. vych. Lada Podzimková
pí. vych. Hana Bendlová
pí. vych. Jana Honcová
pí. vych. Drahomíra Havlovicová
pí. vych. Marika Drašnarová
pí. vych. Klára Knobová
pí. vych. Marcela Makovcová
pí. vych. Libuše Nováčková
pí. vych. Bc. Jana Ptáčková
vedoucí zájmových útvarů

Kontakt na vychovatelky: viz osobní kontakty

Provoz ŠD: 06:15 – 07:35 / 11:35 – 16:30

Provoz ŠD se řídí platnými řády – Řád školní družiny (.pdf, 337 kB).

Platba: 100 Kč/ měsíc (hrazeno ve dvou splátkách dle vnitřního řádu ŠD a ŠK)