Naše škola je přihlášená do projektu OVOCE DO ŠKOL pro žáky 1. – 5. tříd. Škola má uzavřenou smlouvu s dodavatelskou firmou, která pravidelně jednou měsíčně připravuje balíčky ovoce pro žáky dané skupiny. Balíčky se roznáší do tříd podle počtu žáků.