Školní klub je určen dětem od 6. do 9. třídy, kterým skýtá prostor trávit čas po vyučování nejrůznějšími činnostmi, jako jsou stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, apod.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
„Je tu školní klub, tak proč se nudit“

SEZNAM VYCHOVATELEK ŠK:
pí. ved. vych. Vlasta Šmídová
vedoucí zájmových útvarů

Provoz ŠK: dle vyvěšených hodin pro klubovou místnost a internet

Provoz ŠK se řídí platnými řády – Řád školního klubu (.pdf, 241 kB).

Platba: 100 Kč/ měsíc (hrazeno ve dvou splátkách dle vnitřního řádu ŠD a ŠK)

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru, k dispozici mají:

  • HERNA: kulečník, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, Wii sports hry (tenis, bowling, baseball, box, golf), taneční koberec, piškvorky, stolní hry, twister, soutěže, pexeso, diskotéky, poslech hudby, deskové hry (pohybové, rytmické, kondiční, udržení rovnováhy, jóga), turnaje (v kulečníku, stolním tenisu, stolním fotbalu, šipkách, Wii sports hrách), taneční soutěž na tanečním koberci, vědomostní soutěže, kvízové soutěže, křížovky, sudoku, časopisy, celostátní školní časopis REDWAY (aktuální témata, rozhovory s osobnostmi, hudba, móda, komiks, soutěže), malování, sledování televize, sledování filmů – TV, DVD, poslech hudby – CD, DVD, volné posezení, pobavení a odpočinek
  • STUDOVNA: vlastní vzdělávání příprava na vyučování využití knihovny (encyklopedie, přírodovědné knihy, slovníky, jazykové učenice aj.)
  • UČEBNA INFORMATIKY: počítače a internet
  • ZÁJMOVÁ ČINNOST v zájmových kroužcích dle nabídky školy (keramický, rybářský, včelařský, sportovní, florbal, …)

V průběhu školního roku plníme kompetence ŠK, zapojujeme se do primární prevence (PP), zaměřujeme se na enviromentální výchovu (EVVO) a výchovu ke zdravému životnímu stylu (ZŽS).