Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Další informace a vysvětlivky:

Aby mohl žák navštěvovat jakýkoliv kroužek, musí být přihlášen do ŠD popřípadě ŠK.

* Na volejbalovou přípravku se nelze přihlásit jen 1x týdně!!!

Na kroužek Veselá věda se zájemci přihlašují samostatně na webových stránkách www. veselaveda.cz

H = hoši, D = dívky